Beviljat investeringsstöd till Ramundbergets Alpina AB

Regionala utvecklingsnämnden beviljade under tisdagen Ramundbergets Alpina ett regionalt investeringsstöd på maximalt 7 485 000 kronor. Investeringsstödet utgör en viktig del av en planerad utbyggnad för totalt 24 950 000 kronor.

Tillbyggnaden kommer ske i vinkel vilket skapar torg mellan Fjällgårdsbanan, Hotellet och Gästhuset. Genom att öka kapaciteten för grupper och enskilda i restaurang och aktivitetsutrymmen skapas förutsättningar för bättre beläggning över hela året. Utbyggnaden gör det också möjligt att attrahera nya målgrupper till Ramundberget.

- Vi ser en fortsatt positiv utveckling av våra destinationer. Det känns fantastiskt bra att kunna stötta och ge ännu bättre förutsättningar för Ramundberget som besöksmål. Detta är en viktig investering som kommer lyfta destinationen och besöksnäringen i området ytterligare, säger Susanné Wallner, regionråd (m).

Ramundbergets Alpina AB har ägt fjällanläggningen i 25 år och har löpande investerat i restauranger, boenden, snösäkring, stolslinbana och värmeanläggning. De har en långsiktig framtida plan för utveckling av besöksmålet.

För mer information:
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se