Debatt i heta valfrågor på kommande regionfullmäktige

Hur vill de politiska partierna i Jämtland Härjedalen att vården ska se ut de närmaste åren? Och vad krävs för att fler människor ska flytta hit för att bo, arbeta och betala skatt?

Det här är frågor som är högaktuella inför valet i höst, flera undersökningar visar att just vården blir en av de viktigaste frågorna inför 9 september.

En allmänpolitisk debatt kring detta kommer därför att ske när Regionfullmäktige sammanträder för sista gången innan sommaren och valet. Det är ett nytt grepp som fullmäktiges ordförande Margareta Winberg (S) infört

– Det här är frågor som är brännande aktuella och jag vill på det här sättet försöka få upp intresset för politik. Det är viktigt att de enskilda politiska partierna får tillfällen att visa vad de vill genomföra både nu och i framtiden och att väljarna också får möjlighet att skilja partiernas åsikter åt, säger Margareta Winberg.

Debatten, som kommer att beröra såväl hälso- och sjukvårdspolitiska frågor som regionala utvecklingsfrågor, kommer att äga rum 20 juni klockan 13 -17 i Petersonbergersalen på OSD.

Allmänheten är som vanligt välkommen dit för att lyssna och debatten kommer även att sändas direkt på Region Jämtland Härjedalens webbplats http://www.regionjh.se/webbtv – den kommer också att kunna nås via länk från facebooksidan Region Jämtland Härjedalen.

– Det här blir ett utmärkt tillfälle för människor att bilda sig en egen uppfattning i dessa frågor och förstå vad de olika politiska partierna vill både här i Jämtland Härjedalen men även på ett nationellt plan.

– Det är viktigt att ibland lyfta blicken från vår egen regionala debatt och prata om framtidsfrågor i ett större perspektiv, säger Margareta Winberg som poängterar att det politiska samarbetet i Region Jämtland Härjedalen mellan Moderater och Socialdemokrater upphört vid tidpunkten för denna debatt och att de båda partierna då företräder sig själva och inte ett block.

Debatten kommer att vara tydligt uppstyrd. Varje parti får tid till eget anförande kring såväl hälso-och sjukvård som regionala utvecklingsfrågor där skilda områden som kultur, utbildning, företagsstöd med mera kommer att diskuteras. Samtliga partier får också möjligheter till replik.

Ordningen för anförandena går efter partiernas storleksordning: S, M, C, V, SD, MP, L, KD.

För mer information:
Margareta Winberg
Regionfullmäktiges ordförande
070-510 07 47

Text: Gun Råberg Kjellerstrand