Digital teknik förbättrar tillgängligheten till vården

Trygghet, tillgänglighet och ny teknik. Så kan man kort sammanfatta utvecklingen av primärvårdens verksamhet i Härjedalen. Onsdag 7 juni invigs tre akutrum som ska förbättra tillgängligheten till vården. Där kan patienten träffa en sjuksköterska på plats och vid behov en läkare via nätet med hjälp av en digital lösning framtagen i samarbete med Sigma IT Consulting.

- Vi vill utveckla primärvården i Härjedalen och har jobbat med bland annat det här konceptet en tid. Det är fantastiskt att nu kunna erbjuda våra patienter den här möjligheten, säger Maria Carlund som är verksamhetschef inom den regiondrivna primärvården i Härjedalen.

Kort beskrivet går det till så att patienten kommer till ett så kallat akutrum på sin hälsocentral i Sveg, Funäsdalen eller Hede. Där träffar patienten en sjuksköterska som bedömer vilket behov av vård patienten har. Finns det behov av ett läkarbesök kopplas läkare upp digitalt och med hjälp av olika typer av kameror kan läkaren undersöka exempelvis öron och hjärta, ge råd om vidare behandling och ordinera eventuella läkemedel. Allt dokumenteras på samma sätt som vid ett traditionellt läkarbesök och fungerar såväl vardag som helg och i samverkan med ambulanspersonal och Härjedalens kommun. Alla inblandade ska jobba på samma sätt.
- Det här är ett sätt att snabbt och effektivt hantera vårdbehov så nära patienten som möjligt. Det är också ett sätt för verksamheten att jobba smartare – vi tjänar alla tid. Vi vill visa att det här är säkert, att patienterna kan vara helt trygga och att vi kan öka tillgängligheten till vården med ny teknik, säger Maria Carlund.

Till invigningen 7 juni har allmänheten bjudits in liksom brukarorganisationer, politiker, leverantörer med flera. På plats för att inviga i Hede finns Christer Siwertsson, regionråd (M), i Sveg finns Elin Lemon, oppositionsråd (C) och i Funäsdalen finns Jenny Sellve (S). På distans medverkar regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S).
- Utvecklingen i Härjedalen är glädjande på så många sätt. Här finns ett driv hos personalen att utveckla vården, att använda moderna arbetssätt och ny teknik och därmed förbättra tillgängligheten för patienterna. Det är härligt att se och min absoluta önskan är att denna utvecklingskraft sprider sig i hela organisationen, säger Ann-Marie Johansson och får medhåll av regionrådet Christer Siwertsson (M):
- Användandet av digital teknik måste snabbas upp, dels för att överbrygga våra stora avstånd men det minskar även våra kostnader på sikt. Akutrummen i Härjedalen är ett utmärkt exempel på hur man kan arbeta.

Det har krävts en hel del teknik för att bygga det system som nu är i bruk. Det är Sigma IT Consulting som fått förtroendet att bygga tekniken så att säkerhet garanteras och så att den blir lätt och smidigt för personalen att hantera.
- Att få jobba med digital sjukvård känns rätt på så många sätt. Vi vet att vården blir mer tillgänglig även för patienter utanför storstadsområdena, att kunskap kan delas över hela världen och att diagnoser blir mer precisa vilket både besparar lidande och ger friskare liv. Vi är passionerat engagerade i det här viktiga uppdraget, säger Bert-Ola Bångman på Sigma IT Consulting i Östersund.

För ytterligare information:
Maria Carlund, verksamhetschef regiondriven primärvård i Härjedalen, 070-319 46 23
Anna Granevärn, primärvårdschef Region Jämtland Härjedalen, 076-261 05 59
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Bert-Ola Bångman, Sigma ITC Östersund, 070-379 05 33
David Österlindh, affärsområdeschef eHälsa, Sigma ITC, +46 733 51 48 24


Text: Gun Råberg Kjellerstrand