Effektivare beräkning av tandvårdstaxan

Regionstyrelsen föreslår att priser i Folktandvården fortsättningen ska justeras enlighet ett prisindex som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram, i stället för de referensprislistor som fastställs av Tandvård och Läkemedelsverket (TLV). Slutgiltigt beslut tas av Regionfullmäktige 26 november.

– Vi ska vara konkurrensneutrala gentemot privat tandvård samtidigt som vi ska ha balans i den egna ekonomin och ha utrymme för verksamhetsutveckling, säger styrelsens ordförande Eva Hellstrand (C), och fortsätter:

– Det är ingen enkel ekvation och ett underlag som är så exakt som möjligt krävs för att avgifter och andra intäkter ska motsvara produktionskostnaderna.

Tandvårdstaxan har de senaste åren justerats utifrån Tandvård och Läkemedelsverkets (TLV) referensprislistor. Det har varit en omständlig procedur då listorna krävt manuella justeringar och undantagsbeslut för korrekt prissättning, samt manuellt arbete i tandvårdssystemet.

Flera regioner har därför övergått till det prisindex som tas fram av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Det beräknas genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Det tar alltså hänsyn till rätt faktorer, men gör en genomsnittlig uppräkning, i god tid innan året börjar. För patienterna är skillnaden liten.

– Det ger bättre framförhållning och planeringsförutsättningar vilket i sin tur gör att prislistorna i högre grad motsvarar produktionskostnaden, säger Eva Hellstrand, och fortsätter:

– Det blir också en enklare administration av prislistan eftersom uppräkning med en fast procentsats kan automatiseras i tandvårdssystemet, medan TLV:s riktprislista innebär att varje enskild åtgärd måste ändras manuellt. Det viktigaste är dock effekterna för patienterna och vi har därför beslutat att taxan ska fortsätta att årligen beslutas av fullmäktige.

För mer information

Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se