Effektivare ledning och styrning inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att ge hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist i uppdrag att se över organisationen för ledning och styrning, inklusive chefers förutsättningar och uppdrag.

– Både nämnden och regionstyrelsen har noterat att de senaste två åren har beslut inte verkställts i den takt som vi förväntar oss, och vi behöver veta varför, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C), och fortsätter:

– Vi vill se större kraft att leda och driva verksamheten framåt, och det gör vi genom att öka förmågan till genomförande av nödvändiga förändringar.

Nämnden vill se en beskrivning av nuvarande organisation med områdeschefer, verksamhetschefer, enhetschefer samt biträdande chefer med varierade mandat och uppdrag. Då både hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har mål i sina respektive verksamhetsplaner för chefers förutsättningar och utveckling ska också förutsättningar när det gäller antal underställda samt administrativt stöd redovisas.

– Hälso- och sjukvårdsledningen är stor och det medför utmaningar i förmågan till ledning, styrning och genomförandet av nödvändiga förändringar, säger Tom Silverklo. Våra chefer har det huvudsakliga ansvaret för verksamhetens organisation, men vi har ett ansvar gentemot länets invånare att följa upp hur våra beslut verkställs.

- När vi nu har vår nya hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist på plats vill vi ha hennes syn på vår nuvarande organisation, såväl som hennes syn på hur en effektivare ledning och styrning i kombination med chefers förutsättningar på alla nivåer kan skapas.

För mer information

Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,
tfn 073 267 27 97

Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström