E-hälsocentrum – unikt samarbete för vårdens utveckling

Ett unikt E-hälsocentrum invigs i Östersund 20 november. Privata företag och offentlig verksamhet samsas i en kreativ miljö och utvecklar tillsammans affärsidéer för nya lösningar inom vård och omsorg.

Bakom E-hälsocentrum står i huvudsak tre aktörer – Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Sigma. Dessutom står Diös för nyrenoverade lokaler på 828 kvadratmeter. Sigma kommer att ha kontor i E-hälsocentrum, tillsammans med ett antal medarbetare från Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun. Dessutom hyrs arbetsplatser ut för både kortare och längre tid till företag med fokus på digitalisering av vård och omsorg.

- Vår förhoppning är att både små och större företag vill arbeta i den här utvecklingsmiljön där snabbrörlighet, ett flexibelt arbetssätt och fokus på kunden är mycket tydligt. Kraften kan bli väldigt stor när man jobbar tillsammans under sådana förutsättningar, säger Göran Larsson som är Forsknings- och utbildningsdirektör i Region Jämtland Härjedalen och som är i kontakt med en rad företag som visar intresse för det här arbetssättet.

Regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S) är positiv till E-hälsocentrum:

- Medborgarna förväntar sig att vården ska digitaliseras på samma sätt som redan skett i andra branscher. I vårt län bor vi glest med stora avstånd, vi blir allt äldre och önskar tillgång till vård och omsorg nära hemmet– det är en bra miljö för att testa innovationer och kunna erbjuda en jämlik vård.

Region Jämtland Härjedalen ligger redan långt framme när det gäller digitalisering. Exempel på det är vårdbesök via nätet, virtuella akutrum, fickultraljud som vårdpersonal i framtiden kan bära med sig hem till patienter, virtuella hälsorum och mobil röntgen.

Ann-Marie Johansson inviger E-hälsocentrum tillsammans med Mona Modin Tjulin, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun. Där har man sedan flera år haft ett tydligt fokus på digitalisering. Exempel på det är wifi på särskilda boenden, digitala trygghetslarm, nyckellös hemtjänst, mobil planering och dokumentation inom all hemtjänst och hemsjukvård samt trygghetskameror.

- Kombinationen av den demografiska utvecklingen och framtida rekryteringssvårigheter ställer enorma krav på välfärden där digitalisering av våra verksamheter är en nyckelfaktor. Möjligheten till en samlokalisering för offentliga aktörer och näringsliv kommer att påskynda och förbättra kommunens digitaliseringsprocess, Mona Modin Tjulin.

Sigma ska förlägga sitt Östersundskontor till E-hälsocentrum samt den nationella e-hälsoutvecklingen.

- Att jobba med digitaliseringen av hälso- och sjukvården känns rätt på så många sätt. Vi vet att vården på så sätt blir mer tillgänglig även för patienter utanför storstadsområdena, att kunskap kan delas över hela världen och att diagnoser blir mer precisa, vilket både besparar lidande och ger friskare liv. Vi är passionerat engagerade i det här viktiga uppdraget, säger Bert-Ola Bångman, affärsansvarig Östersund på Sigma IT Consulting.

På E-hälsocentrum finns även ett showroom där både offentlig verksamhet och företag konkret visar hur digitalisering inom vård och omsorg kan fungera idag och hur den senaste utvecklingen kan se ut.

Ambitionen är att E-hälsocentrum långsiktigt ska bli ett naturligt nav för utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården och att det ska utvecklas över tid.

- Vi vill med det här samarbetet upptäcka behov vi inte visste fanns och göra innovationer vi inte förstod behövdes, säger Göran Larsson.

För mer information:

Ann-Marie Johansson, styrelseordförande Region Jämtland Härjedalen
Tel: 070-311 45 30

Göran Larsson, forskningsdirektör Region Jämtland Härjedalen
Tel: 070-293 50 44

Mona Modin Tjulin, ordförande vård- och omsorgsnämnden, Östersunds kommun,
Tel: 070-301 85 50

Bert-Ola Bångman, Affärsansvarig Östersund, Sigma IT Consulting
Tel: 070-379 05 33

David Österlindh, Affärsområdeschef E-hälsa
Tel: 0733-51 48 24

Malin Runberg, affärschef Diös Åre/Östersund
Tel: 010-470 96 03