Elfel orsakade stopp på operation

Ett elfel orsakade stopp i operationsverksamheten tidigt i morse. Felet inträffade utanför ordinarie operationstid och varken patienter eller personal utsattes för risk. Verksamheten är igång igen.

Det var ett elfel i en huvudcentral som orsakade överspänning av elnätet som försörjer operationssalarna 7-8-9-11-12 och 14. Det orsakade i sin tur problem med medicinteknisk utrustning.

Felet orsakade inga patientskador, men det hade inneburit en patientrisk om det inte identifierts innan planerad operationsverksamhet startats eller om akutverksamhet pågått i salarna.

Medicinteknisk utrustning är kontrollerad, och planerad operationsverksamhet är igång. Översyn av övriga huvudcentraler kommer att genomföras av fastighetsavdelningen.

För mer information:
Anita Secher, verksamhetschef akuten, 070-257 77 14
Carina Bouvin, chef centraloperation, 063-15 31 73

Text: Anna-Lena Högström