EU-miljoner till projekt för fler laddstationer och laddbara bilar i Mellersta Norrland

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med BioFuel Region blivit beviljade EU medel för att bidra till att skapa en god laddinfrastruktur längs de viktigaste vägarna i Jämtlands och Västernorrlands län.

Projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland ska verka för att skapa en fullgod laddinfrastruktur längs de viktiga transportstråken i Mellersta Norrland. Det är en satsning på 8 miljoner, varav hälften beviljats från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet bygger inga egna laddstationer utan ska verka för att andra aktörer ska installera laddmöjligheter på strategiskt viktiga platser. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för aktiviteterna i Jämtlands län, medan BioFuel Region har huvudansvar för aktiviteterna i Västernorrlands län.

- Vi kan nu fortsätta jobba för bättre förutsättningar för elbilsförare och för de regionala företag som vill erbjuda tjänster kopplat till elbilar och laddinfrastruktur. Det kommer bli spännande att samarbeta med BioFuel Region som har mycket erfarenheter från liknande projekt, säger Moa Breivik, projektledare Region Jämtland Härjedalen

Viktiga aktörer att stötta är små- och medelstora företag och inte minst turistdestinationer som har stora marknadsfördelar av att erbjuda laddmöjligheter till besökare. Projektets ambition är att göra det möjligt att resa med elbil i hela Mellersta Norrland – framför allt längs det funktionellt prioriterade vägnätet som inkluderar både europavägar och riksvägar, men också många av länsvägarna. En förbättrad laddinfrastruktur ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som företagare att köra fordon på förnybar el och därmed minska sina koldioxidutsläpp.

Stolpe in för Stad och Land kommer också att arbeta med kunskapsspridning till många olika målgrupper samt kompetensutveckling för yrkesgrupper som elektriker, bilhandlare och upphandlare som alla har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för elbilar och snabba på omställningen till fler laddbara fordon.

Robert Uitto, regionråd välkomnar beskedet om att projektet beviljats stödet.

- Nu rullar elbussar i kollektivtrafiken för första gången i länet, det är en bra start, men vi behöver även uppmuntra bilismen till att våga ställa om till eldrift. Det här projektet blir ett naturligt komplement till de redan pågående projekt i länet som syftar till att ställa om till hållbara transporter, säger Robert Uitto, regionråd (S).

Fakta om projektet ”Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland”:

Projektperiod: 2018 – 2021, med start i augusti 2018
Samverkanspartners: Region Jämtland Härjedalen och BioFuel Region AB
Budget: 8 miljoner SEK, varav 4 miljoner SEK från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
Projektet finansieras även av Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Länsstyrelsen Västernorrlands län, BioFuel Region, HEMAB, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.

Kontakt:
Moa Breivik, projektledare Region Jämtland Härjedalen
moa.breivik@regionjh.se
070-632 63 96