Fjärrstyr flygledningen från Jämtland istället för Stockholm

Region Jämtland Härjedalens regionråd reagerar skarpt på Luftfartsverkets planer om att centralisera och fjärrstyra flygledningen för Åre-Östersunds flygplats från Stockholm. I en skrivelse till Luftfartsverket, infrastrukturminister Tomas Eneroth och näringsminister Mikael Damberg riktas hård kritik mot Luftfartsverkets planer.

Det är fem flygplatser som i framtiden kommer fjärrstyras från Stockholm ifall Luftfartsverkets beslut verkställs. Förutom Åre-Östersund omfattas även flygplatserna i Umeå, Kiruna, Visby och Sturup i Malmö. Totalt handlar det om 50 tjänster som ska centraliseras till Stockholm. För Östersunds del innebär beslutet att sju högkvalificerade tjänster riskerar att försvinna från länet. Regionråden Robert Uitto (s), Susanne Wallner (m) och Eva Hellstrand (c) menar att Luftfartsverket underminerar regeringens ambition om att utlokalisera fler statliga tjänster.

– Det är djupt oroande att Luftfartsverket å sin sida arbetar för att centralisera högkvalificerade tjänster till Stockholm, samtidigt som regeringen verkar för att utlokalisera fler statliga jobb till andra delar av Sverige. På så sätt underminerar Luftfartsverket regeringens ambitioner, säger Robert Uitto, regionråd (s).

Regionråden menar vidare att de samordningsvinster som Luftfartsverket vill göra med användande av ny teknik, inte alls behöver innebära en ytterligare koncentration av arbetstillfällen till Stockholmsregionen – tvärtom.

– En av fördelarna med den nya tekniken är att lokalisering av ny eller omstrukturerad verksamhet kan ske på helt andra ställen. En lokalisering av den nu beslutade centraliserade flygledningen till vår region skulle ge stora fördelar för såväl Luftfartsverket som Region Jämtland Härjedalen, säger Susanné Wallner, regionråd (m).

Den beslutade centraliseringen av flygledningen ligger ett antal år fram i tiden och de investeringar som krävs för ett genomförande av den har ännu inte påbörjats. Förhoppningen är nu att såväl Luftfartsverket och regering ska vara öppna för en konstruktiv dialog i frågan och överväga att lokalisera flygledningen för de berörda flygplatserna till Jämtland istället för till Stockholm.

- Det är också så att denna typ av kvalificerade arbetsuppgifter ökar intresset och möjligheterna för boende utanför storstäderna, tillägger Eva Hellstrand, regionråd (c).
 
För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12
Eva Hellstrand (c), regionråd i opposition Tfn 070-235 14 24

Text: Shahram Blomqvist