Fler tågnätter och utökade resurser för renovering av nattågen till Jämtland

I förra veckan blev det klart att det återigen blir helårstrafik med nattåg till och från Jämtland. Under gårdagens styrgruppsmöte i Stockholm framkom även att SJ redan nu planerar att utöka antalet tågnätter till kommande vintersports- och sommarsäsong. Ambitionsnivån har även höjts då det gäller en planerad renovering av de nattvagnar som kommer användas för nattågstrafiken.

Enligt ett regeringsbeslut ska helårstrafik med nattåg återinföras till Jämtland, förhoppningsvis med start i juni 2018. Redan inför vintern och sommaren 2018 kommer antalet tågnätter att utökas, från tidigare 110 till 132 avgångar. Planen är att nattågen därefter ska gå varje natt.

Sedan tidigare har en planerad renovering av nattvagnarna funnits med som en viktig del i att få fler att välja nattåget till och från Jämtland. Nytt är att den tidigare renoveringsbudgeten nu tredubblats med ambitionen att genomföra en större och mer långsiktig satsning på nattågen. De första nyrenoverade nattvagnarna hoppas SJ ska vara på plats någon gång under 2018.

- I ett avlångt land som Sverige har nattåg sin naturliga plats. Vi på SJ upplever en stor uppslutning för tågtrafiken från hela Jämtland, både från politiken och näringslivet. Med de satsningar vi nu gemensamt gör hoppas vi att ännu fler väljer det hållbara sättet att resa, säger Jan Kyrk, affärschef Jämtland SJ.

Det var 2015 som SJ beslutade att dra in nattågstrafiken till länet under de delar av året då efterfrågan ansågs vara för låg. Sedan beslutet togs har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets näringsliv och besöksnäring haft en konstruktiv och löpande dialog med rikspolitiken, SJ och Trafikverket.

- Det är förstås mycket glädjande att vårt gemensamma arbete har resulterat i att vi nu återfår nattågstrafiken till länet. Att alla förbindelser fungerar är viktigt för regionens utveckling, avslutar Robert Uitto, regionråd.

För mer information:
Robert Uitto, regionråd (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Elise Ryder Wikén, (m), ordförande i utskottet för infrastruktur och kommunikationer Tfn 070-649 64 04
Eva Hellstrand (c), oppositionsråd Tfn 070-601 28 95
Jan Kyrk, affärschef Jämtland SJ, Tfn 073-032 22 80

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se