Företagsstöd ger årlig miljöbesparing på 200 000 kWh

Hakfelt produktion AB, som är en legotillverkare med laser- och gasskärning i Bräcke kommun, är första företaget att söka medfinansiering och få beslut om stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Finansiering kommer från ramprojektet Energieffektiva företag – Jämtland Härjedalen.

Vi gör investeringen för att minska energiförbrukningen i produktionen, vilket också är ett av våra miljömål. Och även vår arbetsmiljö blir bättre som en positiv följdeffekt och dessutom kommer vi på sikt att spara en hel del pengar berättar Per Hakfelt, vd på Hakfelt Produktion AB. Det företaget valt att investera i är ett nytt ventilationssystem för en lokal i deras byggnad, med till- och frånluft samt värmeåtervinning. Denna åtgärd som ska genomföras framkom efter en utförd energikartläggning av Sweco.

- Ett ekonomiskt stöd till investeringen är helt avgörande för oss, då vi är ett växande företag, och därmed går en stor del av våra resurser till att utveckla produktionen. Och även om man inser vikten av att göra miljöinvesteringar så skjuter man på så här stora projekt. Redan kostnaden för Energikartläggningen kan vara avskräckande trots vikten av den, fortsätter Per Hakfelt.

Ny investering minskar CO2-utsläpp med 12,4 ton per år

Företaget kommer årligen att spara cirka 200 000 kWh och minska CO2-utsläppet med minst 12,4 ton. Det kan jämföras med uppvärmningsbehovet för omkring 10 normalstora villor.

- Vår energikostnad kommer att minska med minst 200 000 kronor per år, och troligtvis mer, då vi kan gå ner i effekttaxa på fjärrvärmen. Mitt tips är att tveka inte att ta hjälp från andra. Man får mycket bra hjälp av Region Jämtland Härjedalen inför ansökan och av att kontakta någon som genomfört en energieffektivisering, avslutar Per Hakfelt.

Kontaktuppgifter:

Sara Nordstrand, projektledare för projektet Energieffektiva företag-Jämtland Härjedalen. E-post: sara.nordstrand@regionjh.se och telefon: 063 - 14 65 63

Maria Stenquist, pressansvarig Regionala utvecklingsförvaltningen. E-post: maria.stenquist@regionjh.se och telefon: 072 – 733 37 51

Text: Maria Stenquist