Förslag om Bussgods avveckling vidare till regionfullmäktige

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har sedan tidigare lagt ett förslag om att ge Länstrafiken i uppdrag att avveckla Bussgods. Under tisdagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden fattades beslut om att skicka vidare förslaget till regionfullmäktige.

Tisdagens beslut i regionala utvecklingsnämnden innebär att det nu är upp till regionfullmäktige att fatta slutgiltigt beslut om Bussgods framtid, något som väntas ske tidigast den 24 oktober.

- Vi ser att en nedläggning av Bussgods skulle kunna leda till problem för till exempel livsmedelsföretag i vissa delar av vårt län. Vi ger därför förvaltningschefen i uppdrag att se över om sådana områden finns i länet och återkomma med eventuella insatsförslag till nämndens sammanträde den 10 oktober, säger Robert Uitto, regionråd (s).

Bussgods är en avdelning inom Länstrafiken och har haft ett besvärligt ekonomiskt läge sedan 2013. Färre godsförsändelser, ett minskat godsflöde från länen söder om Jämtland och en ökad konkurrens har bidragit till negativa resultat.

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se