Fortsatt nattåg från december 2020

Trafikverket har beslutat att upphandla nattågstrafik i Norrland för perioden 2020-2024. Beslutet innebär en fortsättning av trafiken i samma omfattning som idag för både Jämtland och övre Norrland. 

– Det här är ett mycket glädjande besked i en fråga som är oerhört viktig för länets utveckling inte bara inom turistnäringen utan även för näringslivet som helhet, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M), och fortsätter:
– Det är också ett kvitto på det framgångsrika arbete vi drivit på bred front, tillsammans med andra aktörer i länet, för att behålla bra tågkommunikationer till länet

Det var redan 2016 som Trafikverket skickade en remiss om framtida tågtrafik till övre Norrland där tre förslag redovisades; två nattåg i vardera riktning, ett nattåg i vardera riktning, eller säsongsvarierat upplägg. Inget beslut togs då, utan en option till 2020 utlöstes.

Året efter fick Trafikverket i uppdrag att även upphandla nattågstrafik till Jämtland. Trafiken upphandlades men med samma slutdatum i december 2020 som nattågstrafiken till övre Norrland för att möjliggöra samordning.

Trafikverket har nu slutfört utredningen inför nytt avtal om nattågstrafik till övre Norrland och Jämtland och beslutat att gå ut med upphandling av trafiken. Beslutet innebär en fortsättning av trafiken i samma omfattning som idag för båda destinationerna.

– Vi behöver ha ett sammanlänkat och starkt järnvägssystem i norra Sverige för fortsatt konkurrenskraft och tillväxt, säger Elise Ryder Wikén (M), det handlar om tillgänglighet till och för hela landet.

För mer information

Elise Ryder Wikén (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04
Berit M Eriksson, områdeschef infrastruktur och kommunikationer, 063-14 66 07

Både Trafikverkets ursprungliga rapport från 2016 och en kompletterande rapport från 2019 finns att ladda ned på Trafikverkets hemsida.

Text: Anna-Lena Högström