Gemensamma läkare i Hallen och Myrviken

Hallens hälsocentral har startat ett samarbete med Myrvikens hälsocentral. Samarbetet innebär att läkarna i Myrviken i Bergs kommun från och med 10 september kommer att hjälpa till att bemanna Hallens hälsocentral i Åre kommun fyra dagar i veckan tillsammans med den ST-läkare som redan finns i Hallen.

De två hälsocentralerna kommer även att ha gemensam BVC-sköterska, diabetessköterska och enhetschef.

Förändringen görs för att öka tillgängligheten för befolkningen och få kontinuitet i läkarbemanningen. Samarbetet förväntas också ge samordningsvinster samt ekonomiska vinster på sikt. Efter en försöksperiod på sex månader kommer satsningen att utvärderas.

– Vi har haft en lång planering för att få till denna förändring. Samarbetet har varit på tal i många år men man har då bland annat sett kommungränsen som ett hinder. Personalen på båda hälsocentralerna ser nu fram emot att börja samarbeta. Jag tror att det blir bra både för befolkning och personal, säger Ulla Tysk, närvårdsområdeschef, Region Jämtland Härjedalen.

Pressinbjudan till informationsmötet i Hallen

När: Tisdag 4 september klockan 19.00
Var: Bjurgården i Hallen

Media och allmänhet är välkommen att delta på informationsmötet där ansvariga från Region Jämtland Härjedalen kommer att berätta mer om förändringarna i Hallen och Myrviken samt svara på frågor. Tre läkare kommer också att vara på plats för att informera och svara på frågor.

Välkommen!


Text: Anton Säwström