Hälso- och sjukvård och kollektivtrafik särskilt prioriterat vid höjd beredskap

Idag fastställde regionstyrelsen den första versionen av ”Plan för höjd beredskap” som utgör en inriktning för Region Jämtland Härjedalens verksamhet inför och under höjd beredskap.

Det är till följd av det försämrade omvärlds- och säkerhetspolitiska läget som Sverige återupptagit totalförsvarsplaneringen. Alla Sveriges regioner har därför fått ansvar att planera för höjd beredskap och det civila försvaret.

– Inom det civila försvaret är hälso- och sjukvård och kollektivtrafik är prioriterade områden. Som region ska vi kunna hantera allt från vardagliga incidenter, till extraordinära händelser och nu även ytterst krig, säger Eva Hellstrand, regionstyrelsens ordförande.

I planen, som är ett komplement till de kris- och katastrofmedicinska beredskapsplaner som redan finns, beskrivs vilka särskilda planeringsförutsättningar som råder inför och vid höjd beredskap samt vilken verksamhet som Region Jämtland Härjedalen ska bedriva. Beroende på vilken situation som råder kommer medicinska och verksamhetsmässiga prioriteringar att behöva göras.

Planen tydliggör också vilka ledningsprinciper som gäller vid höjd beredskap. Om regeringen fattar beslut om höjd beredskap, så träder ett antal lagar in, som till exempel möjliggör ett snabbare beslutsfattande för Regionstyrelsen.

– Vid fredstida kriser finns en särskild krisledningsnämnd, men vid höjd beredskap är det regionstyrelsen som ansvarar för ledning av den verksamhet som ska bedrivas. Det är otroligt viktigt att den här planeringen är sammanhängande och att det kan ske sömlösa övergångar mellan de olika nivåerna, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

För mer information
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, tfn 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74
Anna-Lena Alfreds, beredskapschef, tfn 070-275 28 68
Lars Eriksson, projektledare Civilt försvar, tfn 063-15 39 34

Text: Sara Nilsson