Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar sitt uppdrag

Regiondirektör Hans Svensson har beslutat att avsluta hälso- och sjukvårdsdirektör Lisbet Gibsons förordnande i förtid. Gibson skulle ha slutat till hösten, men går nu redan innan sommaren.

– Vår ekonomi vänder inte tillräckligt snabbt, och våra politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden har aviserat kraftfulla åtgärder, säger Hans Svensson och fortsätter:

– Jag har den största respekt för Lisbets arbetsinsats och kompetens, men en chef som har bestämt sig för att sluta kommer att ha svårt att fatta beslut om och genomföra de åtgärder som jag förväntar mig relativt omgående.

Lisbet Gibson har varit hälso- och sjukvårdsdirektör sedan fyra år. Hon meddelade tidigare i vår att hon inte avser att fortsätta när hennes förordnande löper ut den första september.

Hälso- och sjukvårdsdirektörens sysslor kommer att skötas av regiondirektören. Den rekrytering som påbörjats utifrån att Lisbet Gibson skulle ha slutat efter sommaren fortlöper planenligt.

För mer information:
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström