Hur ska framtidens kollektivtrafik se ut i Jämtlands län?

Region Jämtland Härjedalen arrangerade den 14 mars, 2019 ett seminarium på temat Framtidens kollektivtrafik. Stora utmaningar finns för kollektivtrafiken i Jämtlands län och människor bor förhållandevis glest i vårt stora län.

  - Frågan är hur vi ska utvecklas. Jag tror vi måste våga tänka nytt! Det är viktigt att ställa sig frågan hur vi får ut maximalt av de pengar vi lägger på kollektivtrafiken i länet, menar Elise Ryder-Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Budgeten för Regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalens uppgår till 321 Mkr 2018 av dessa går cirka två tredjedelar, eller cirka 200 Mkr till kollektivtrafik.

Seminariet tog upp tankar om framtidens kollektivtrafik som hyperloopar, visade på utvecklingen av kollektivtrafiken i en framgångsrik region där man konstaterade att innovation, teknik och beteendeomställning är ledord för att öka kollektivtrafiken och tog även upp erfarenheter från självkörande fordon i växande stadsdelar som Kista och Barkarby.

Kan hyperloopar vara framtidens kollektivtrafik?

Under seminariet gavs en inblick kring så kallade hyperloopar. De har en hastighet på 1220 km/h. Hyperloopar är det största som hänt transportsektorn på senare tid. Om det blev möjligt att resa med dessa skulle en resa mellan Östersund till Göteborg ta 39 min, Östersund till Stockholm 28 min, Stockholm till Göteborg 25 min etc. Orsaken till varför vi behöver hyperloopar är bland annat på grund av deras potential gällande höga hastigheter, väderoberoende, miljövänlighet etc. Om cirka tio år beräknas en människa kunna resa med en hyperloop.

Utveckling av kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har som målsättning att dubbla kollektivtrafikens andel till 2025. Erfarenheter från Västra Götalandsregionen visade att en stor del för att kunna nå målen handlar om innovation, teknik och beteendeomställning. Exempel på aktiviteter inom regionen:

  • • Ett projekt, buss ohoj, handlade om möjligheten att ta med en vikbar cykel och som skulle locka bilister till att låta bilen stå hemma.
  • • En annat projekt handlade om en samåkningsapp som innebar att resenärerna delar på resekostnaden.
  • • En förstudie, KomILand handlade om att dela på olika typer av tjänster som exempelvis grannåkning, grannbilen, dela släpkärra, handlarrunda där äldre personer hämtas upp. Förutsättningen för att få det att fungera är ett lokalt engagemang och att man skräddarsyr en lösning per ort.

Erfarenheter från självkörande fordon i Kista och Barkarby

I Barkarby har man erfarenhet från test med självkörande fordon och har för första gången kopplat ihop självkörande fordon med ett befintligt trafiknät. Över 10 000 resenärer ingick i projektet som fick ett positivt gensvar i Barkarby. Och nu finns möjlighet att utöka trafiken och linjer i takt med ökat antal invånare.

Vanliga frågor att besvara om det autonoma systemet är exempelvis; hur fungerar det utan en förare som kör? Hur tar fordonet beslut? Hjälp kan exempelvis behövas då en lastbil dyker upp framför fordonet, då det inte är möjligt att se vad som händer framför lastbilen. Autonoma piloter beskrivs som enkla att testa i städer. Piloterna kan sättas upp relativt snabbt av specialutbildad personal.

Workshopavslutning med ledord om framtidens kollektivtrafik

Seminariet avslutades med en workshop för samtliga deltagare. Denna sammanfattas med ledord från deltagarna om vad framtidens kollektivtrafik bör innehålla:

  • • samverka – verkstad – spränga gränser
  • • bryt gamla mönster
  • • regionen tar ledartröjan
  • • samverka med kommunerna
  • • gemensamt mål – långsiktig ekonomi

- Det var många deltagare från både regionen, kommunerna och branschen. Det visar på ett stort intresse och engagemang för kollektivtrafiken. De idéer och synpunkter som framfördes kommer att tas tillvara i arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram avslutar Ruth Eriksson, strateg inom området infrastruktur och kommunikationer på Region Jämtland Härjedalen.

Mer information

Kontakta Ruth Eriksson, strateg inom Regional utveckling på Region Jämtland Härjedalen, e-post: ruth.eriksson@regionjh.se, telefon: 063 - 146 561 altn. mobil: 070 – 512 86 24.

Text: Maria Stenquist