Inga fördelar med att flytta Remonthagen

Hälso- och sjukvårdsnämnden väljer att inte flytta Remonthagens verksamhet till sjukhuset. Det beslutades vid dagens sammanträde. Nackdelarna blir för stora för patienterna och det går inte att räkna hem några större kostnadsminskningar.

Det var vid sammanträdet i juni i år som regiondirektören presenterade förslag på ett antal resultatförbättrande åtgärder. Ett av dem var ett förslag att utreda en flytt av Remonthagens verksamhet till sjukhuset.

– Vi har fått många kloka synpunkter och förslag från våra medarbetare och efter att ha tittat närmare på dessa väljer vi att låta Remonthagens verksamhet bli kvar där den är, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (C).

Efter utredning under hösten har det visat sig att en flytt inte skulle generera någon vinst, och inte heller någon större kostnadsminskning. Sjukresekostnader skulle minska men inte helt försvinna då vissa patienter behöver bassängträning på Remonthagen.

Vissa samordningsvinster skulle uppnås när det gäller godstransporter och liknande, men inte alls i den omfattning som krävs för att det ska löna sig med ombyggnad för att anpassa lokaler på sjukhuset. Och framför allt inte så att det uppväger de negativa effekterna ur ett patientperspektiv.

– Utredningen visar också att det är kostnadseffektivt att tre mottagningar och en avdelning samnyttjar de befintliga lokalerna, säger Tom Silverklo, och fortsätter:
– Men den visar också att det finns effektiviseringar att göra inom lokalerna på Remonthagen vilka skulle kunna möjliggöra att fler verksamheter flyttar in där.

För mer information

Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,
tfn 073 267 27 97

Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström