Ingen elektrifiering av Meråkerbanan i förslaget till norsk statsbudget.

När den norska regeringen idag presenterade sitt förslag till statsbudget för 2018 fanns inga medel avsatta till elektrifieringen av vare sig Trönderbanan eller Meråkerbanan. Detta har skapat stor besvikelse i Tröndelag, men också i Region Jämtland Härjedalen.

En elektrifiering av Meråkerbanan har diskuterats i många decennier och i juni 2017 antogs slutligen en ny nationell transportplan i Norge som lade fast att banan äntligen skulle elektrifieras.

– Detta är ett allvarligt avbräck i planerna men vi räknar självklart med att elektrifieringen ändå genomförs i närtid, säger regionrådet Robert Uitto.

Så sent som den 20 september 2017 antog Nordiska rådets utskott för Tillväxt och utveckling ett så kallat ”positionspapper” där vikten av stärkta öst-västliga förbindelser i Mittnorden poängterades. Vikten av samplanering och samsyn mellan länderna när det gäller infrastruktur över gränserna betonades också.

– Vi kommer att ta kontakt med våra norska kollegor så snart som möjligt för att diskutera vad som behöver göras för att undvika onödiga förseningar av den viktiga elektrifieringen av Meråkerbanan, säger Robert Uitto.

Meråkerbanan, Mittbanans förlängning från Storlien mot Trondheim, är inte elektrifierad idag vilket innebär att resande med tåg måste byta från Norrtågs moderna eltåg i Storlien till norska dieseldrivna tåg för vidare färd mot Norge. Detta innebär längre restider och sämre turutbud på sträckan. Avsaknaden av el innebär också problem för godstrafiken på banan.

För mer information:
Jan Molde, Infrastrukturstrateg
063-14 65 80, 072-585 28 49

Robert Uitto (S), Regionråd
070-962 73 64