K2 stängs vid årsskiftet

Senaste året har område psykiatri arbetat med att planera för en stor omorganisation. Som en del av detta togs i december ett beslut om hur en ny organisationsstruktur ska se ut. I den finns inte nuvarande K2 kvar.

Anledningen till att K2 kommer att stängas är att medborgarna ska få rätt vård på rätt instans. Specialistpsykiatrin ska erbjuda just specialistpsykiatri medan socialt öppna mötesplatser är ett kommunalt uppdrag.

– Vi är nöjda med den planering som pågår och fokus har varit att det ska bli så bra som möjligt för både besökarna och personalen, säger Ylva Drevstad Frid, områdeschef psykiatri, Region Jämtland Härjedalen.

Östersunds kommun kommer att öppna en socialt öppen mötesplats för personer med funktionsnedsättning. Målet är att mötesplatsen ska vara i drift första januari 2020 och renovering av lokalerna pågår just nu. Planerat datum för stängning av K2 är 31 december 2019.

En kartläggning av besökarna på K2 har gjorts i syfte att skapa en god planering för varje individ utifrån deras behov. I samverkan med Östersunds kommun har område psykiatri också arbetat för att skapa förutsättningar för en smidig övergång till kommunala verksamheter för patienterna. Ett exempel på samverkan är en referensgrupp där personal och patienter från både psykiatrin och kommunen ingår för att planera för den kommunala verksamhetens utveckling.

För mer information

Ylva Drevstad Frid, områdeschef psykiatri, Region Jämtland Härjedalen, 076-100 21 96
Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Vård och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun, 063-14 32 82

0 av 1 gillar detta