Kyltornet på Östersunds sjukhus nu fritt från legionellabakterier

I slutet av augusti upptäcktes legionellabakterier vid en rutinprovtagning av vattnet i kyltornet på Östersunds sjukhus. Senaste mätningarna visar att åtgärderna haft effekt, men nya rutinprovtagningar visar på förekomst av legionella vid en annan del av sjukhuset.

Det är kirurgens avdelning 211 som vid provtagning visat låga nivåer av legionella i vissa duschar. Det beror på att avdelningen varit stängd under sommaren och vattnet därmed stått still i ledningarna. Ingen har alltså att utsatts för bakterierna.

– Legionella i vattensystemet på sjukhus är vanligt förekommande, och det pågår ett kontinuerligt övervakningsarbete på delar av Östersunds sjukhus sedan många år och preventiva åtgärder som spolingsschema av vattensystem på avdelningar som varit avstängda är rutin men har i viss mån brustit i detta fall, säger Mattias Schindele, chefläkare i Region Jämtland Härjedalen.

För mer information

Mattias Schindele, chefläkare, 070-629 70 07

0 av 0 gillar detta