Laboratorierutiner ses över nationellt för att säkra kvaliteten vid livmoderhalsscreening

En ny analys av data från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention presenteras i Läkartidningen idag. Den visar att antalet registrerade fall av livmoderhalscancer i hela Sverige har ökat med cirka 100 fall per år under 2014 och 2015.

Skribenterna tror att ökningen kan hänga samman med en minskad säkerhet i analyserna vid laboratorierna. En liten andel av proverna med cellförändringar har inte fångats upp och kvinnorna har, trots att de fått besked om att proven varit normala, senare fått livmoderhalscancer. Ingen ökad dödlighet har setts vid analysen.

Region Jämtland Härjedalen har ingen egen analysverksamhet, prover från länet hanteras av laboratoriet Västerbotten. Det laboratoriet har en så pass låg avvikelse att den ligger inom felmarginalen, och de har arbetat aktivt med analysmetoder och kvalitetssäkring efter tidigare avvikelser i början på 2010-talet.

- Vid kontroll av de senaste helårssiffrorna för Jämtland Härjedalen (2017) finns ingen ökning av antalet fall, säger Anna Meschaks som är mödrahälsovårdsöverläkare. De kvinnor som har tagit prover behöver därför bara avvakta nästa planerade provtagning.

Även om cellprovskontrollerna inte är 100 procentiga så fungerar de överlag mycket bra, och är fortfarande det bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer. Kvinnor som regelbundet går på cellprovtagning minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 88 procent enligt den analys som nu gjorts.

 

För mer information om kvinnohälsa i länet:
Anna Meschaks
Mödrahälsovårdsöverläkare i Region Jämtland Härjedalen
Tfn 063-15 43 42 eller 072-589 87 51

För mer information om laboratoriemedicin:
Eva Lassén
Verksamhetschef vid laboratoriet i Västerbotten
Tfn 070-634 37 27

Länk till artikel i Läkartidningen

Länk till information om cellprover på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Anna-Lena Högström