Länets innovationsstrategi på export till Europa?

Region Jämtland Härjedalens innovationsstrateg, Erik Noaksson, har blivit inbjuden av EU-kommissionen för att delta som expert under ett innovationscamp i Bryssel. Inbjudan kommer efter att länets innovationsstrategi väckt intresse under det internationella seminariet Build2LC, vilket nyligen ägde rum i Östersund.

Den 11-12 oktober bjuds experter, innovatörer och möjliggörare till Bryssel för att under två dagar mötas för att samskapa innovativa lösningar. Temat i Bryssel är detsamma som det var under Build2LC; innovation för energieffektivisering av fastigheter.

- Innovation handlar om människor som möts. Nätverkande projekt som Build2LC och innovationscampet i Bryssel är viktiga för att sprida goda exempel, skapa utbyten och nya kontaktytor. Detta är en grundförutsättning för utveckling och innovation, säger Anneli Kamb, projektledare för Build2LC.

Region Jämtland Härjedalens innovationsstrategi arbetades fram under 2013 och syftar till att skapa bättre förutsättningar för en hållbar tillväxt i länet. Ett av de projekt som startat upp som ett resultat av innovationsstrategin är SMICE, ett mittnordiskt projekt som drivs i samarbete med Tröndelag. Målet med SMICE är att etablera en cirkulär hållbar omställning i mittnorden. Under Build2LC presenterades arbetsmetoden för SMICE, vilket var vad som väckte EU-kommissionens intresse.

- Metoden som vi utgår från i arbetet med SMICE grundas i innovation och är hämtad från Cleveland i USA. Det är en stad som genom ett samskapande gräsrotsengagemang lyckats etablera en hållbar och positiv utveckling. Cleveland har gått från smutsig och kollaps till blomstrande och hållbar, avslutar Erik.

Bakgrund SMICE: Målet med SMICE är att underlätta för olika engagemang som bidrar till ett mer hållbart mittnorden - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Detta genom att stötta innovativa idéer från vision till handling. Denna film sammanfattar projektet och dess syfte på tre minuter: bit.ly/2xC0WU8 Läs även mer på www.smice.nu

Bakgrund Build2LC: 2030 ska Jämtlands län vara en fossilbränslefri region, att hus och fastigheter moderniseras och byggs på ett klimatsmart sätt är avgörande för att nå det målet. Build2LC baseras på erfarenhetsutbyte av goda exempel kring energieffektivisering i byggnader och finansieras av Interreg Europe. Samarbetet sträcker sig över regioner i Spanien, Litauen, Polen, Storbritannien, Kroatien och Slovenien. Läs mer på www.interregeurope.eu/build2LC

För mer information:
Erik Noaksson, Innovationsstrateg Region Jämtland Härjedalen, Tfn: 063-14 65 62
Anneli Kamb, projektledare Build2LC, Tfn: 070-243 22 10
Robert Uitto (S) Regionråd, Tfn: 070-962 73 64
Susanné Wallner (M) Regionråd, Tfn: 072-213 24 12

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se