Långsam fiberutbyggnad i Jämtlands län under 2018

68 procent av hushållen i Jämtlands län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2018, vilket är en ökning med 2 procent eller ungefär 1300 hushåll sedan 2017. Snittet av andelen hushåll med snabbt bredband för riket är 82 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

Statistiken visar att det är långt till målet om att 95 procent av länets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bland kommunerna i länet har Bräcke kommit längst med 80 procent fiberanslutna hushåll, medan Berg endast har 42 procent. Motsvarande andel för kommunerna Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund är 52, 70, 57, 43, 55 respektive 70 procent. Ragunda kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med 11 procent. För Östersunds kommun har utöver de fiberanslutna hushållen dessutom 10 % av hushållen snabbt bredband via sk kabel-TV.

Om även hushåll som finns i närheten av redan fiberanslutna hushåll räknas in har även här Bräcke kommit längst. Där har ca 88 procent av alla hushåll antingen tillgång till fiber eller fiber i absoluta närheten.

– Det är fortfarande ganska stor variation mellan länets kommuner och mellan tätort och landsbygd, men skillnaden minskar. Tittar man enbart på landsbygden, det vill säga utanför tätort och småort, har Ragunda kommun ökat mest i länet med en ökning från 31 procent till 46 procent som har snabbt bredband på minst 100 Mbit/s. Näst snabbast ökning på landsbygden har Åre kommun som ökat med 12 procentenheter till 34 procent som har snabbt bredband, säger Peter Adolfsson, som arbetar på Region Jämtland Härjedalen som regional bredbandskoordinator och har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor.

Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Lägst andel fiberanslutna hushåll på landsbygden har Strömsunds kommun och Bergs kommun med 10 respektive 23 procent fiberanslutna hushåll.

– Vi är besvikna över den låga utbyggnadstakten men vi vet att den marknadsaktör som bygger mest fiber i länet hade ett mellanår 2018 där man omorganiserade för att bättre klara av en snabb utbyggnad. Nu är det väldigt mycket som tyder på att den aktörens fiberutbyggnad kommer att ta fart under 2019, säger Peter Adolfsson vidare.

– Vi ser också en tendens att det i flera områden är många som inte väljer att ansluta till fiber när man får ett erbjudande om detta och det är väldigt oroande. Vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle och då är snabbt bredband en grundförutsättning, oavsett om man bor på landsbygden eller i tätort, menar Elise Ryder Wikén (M) som är Regionråd och ordförande i regionala PRESSINFORMATION Torsdag 28 mars 2019

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Elise Ryder Wikén (M), Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 070-649 64 04

Karin Thomasson (MP), 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 070-699 99 28

Peter Adolfsson, Regional bredbandskoordinator, e-post peter.adolfsson@regionjh.se, mobil 072-242 86 56

Text: Maria Stenquist