Legionellabakterier har upptäckts i kyltornet på Östersunds sjukhus

På Östersunds sjukhus finns ett kyltorn som sommartid används för att kyla inomhusklimatet på Östersunds sjukhus. Vid en rutinprovtagning av vattnet i bassängen som finns i kyltornet upptäcktes legionellabakterier. Kyltornet är nu avstängt och biocidbehandling av bassängen är påbörjad.

Under perioden 29 juli till 19 augusti och sannolikt även tidigare finns en risk att besökare och patienter som passerat huvudentrén, centralhallen och/eller barn- och ungdomsavdelningen och den gynekologiska mottagningen exponerats för luft innehållande legionella.

– Vi har inte kännedom om några fall i länet av legionella kopplat till besök vid sjukhuset under de veckor som potentiell exponering av smittsam luft förekommit. Därför bedömer jag att risken är låg för att sjukdomsfall skulle uppträda nu. Det finns heller ingen nuvarande smittrisk då fläktarna från kylsystemet är avstängda tills förnyad provtagning ger klartecken, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Rutinprovtagningen skedde den 29 juli och kylfläktarna stängdes av på måndagen den 19 augusti. Östersunds kommuns avdelning miljö och hälsa har som tillsynsmyndighet informerats gällande legionellaförekomst i kyltornet och åtgärder som vidtas kommer att följas upp via tillsyn.

– Jag ser allvarligt på det inträffade och vi behöver framförallt se över våra rutiner för att förhindra att detta händer igen. Åtgärder för det är vidtagna och vi har också extra bevakning på eventuella sjukdomsfall med legionella, säger Hans Svensson, regiondirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Som alltid kan man läsa mer på 1177.se eller vända sig till 1177 Vårdguiden på telefon om man har frågor.

Legionärssjuka

Legionärssjuka, legionella, är en svår lunginflammation som drabbar mellan 100 och 150 personer i Sverige per år. Den smittar genom att man andas in små droppar med förorenat vatten. Behandlingen är antibiotika. Ibland behövs sjukhusvård.

Infektionen orsakas av legionellabakterier som förökar sig i stillastående vatten och som kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Du kan bli smittad genom att andas in förorenat vatten i form av finfördelade vattendroppar i luften, till exempel när du duschar eller sitter i en bubbelpool. Legionellabakterien är mindre farlig för friska personer.

Källa: 1177.se

För mer information

Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

0 av 0 gillar detta