Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet.

I Jämtlands län har det utförts informationsinsatser i samtliga kommuner inom projekten. Energi- och klimatrådgivarna i Jämtlands län kommer också fortsätta att jobba med informationsspridning och rådgivning kring dessa områden. Inom området hållbara transporter kommer även Energikontoret att jobba inom flera projekt då detta är ett väldigt viktigt område vilket inte minst visas i den nya Energi- och klimatstrategin för länet.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna finns i nästan varje svensk kommun och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer.

Under de senaste åren har rådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper inom ämnena, och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

“Intresset för att installera solceller är har vuxit under flera år och under 2019 är det rekordstort. Installationen av solceller i länet kommer under 2019 att överstiga 8 MW. Det motsvarar en fördubbling av den totalt installerade effekten, d.v.s lika mycket installeras i år som totalt under tidigare år. Det innebär också att vi med råge kommer att passera 100 W/invånare i länet. Vi ser framför oss att hamna topp 3 på den nationella länslistan avseende installerad solcellseffekt per invånare" säger Martin Danielsson, energi- och klimatrådgivare i bland andra Bergs kommun.

–De gemensamma satsningarna har gett en positiv effekt, både vad gäller övergången till mer klimatsmarta lösningar hos målgrupperna, men också på energi- och klimatrådgivningen som helhet. Många rådgivare upplever att intresset och efterfrågan av deras tjänster har ökat tack vare de nationellt koordinerade projekten, säger Morgan Dahlman på Energimyndigheten.

Stort intresse för solel

Intresset för solceller har varit stort och cirka 44 000 personer har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

“Vi ser ett stort intresse, till exempelvis har vi haft många besökare på våra seminarier” säger Helena Jansson, energi- och klimatrådgivare i Östersunds kommun.

Råd om teknik och ekonomi kring laddplatser

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Totalt har 12 000 personer nåtts genom personliga rådgivningar, seminarier, mässmontrar eller liknande.

– De flesta som kontaktar en rådgivare har redan bestämt sig för att de vill installera en laddplats men behöver veta mer om hur de ska börja. De vanligaste frågorna är dels rent tekniska, dels kring ekonomi och vilka betallösningar man som företag eller förening kan använda sig av för att debitera anslutna bilar, säger Elin Törnwall, Energikontor Mälardalen, som leder det nationella projektet för hållbara transporter.

- Elbil fungerar väldigt bra på landsbygden. Den ekonomiska kalkylen beror väldigt mycket på hur långt man kör, ju längre sträckor desto lönsammare är det att byta till elbil, säger Malin Leifsson, energi- och klimatrådgivare i Bräcke och Ånge kommuner.

Mer om de nationella projekten

Det här är den tredje omgången som Energimyndigheten tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder. Resultat och analyser i detta pressmeddelande baseras på energi-och klimatrådgivarnas egna rapportering från projekten.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. År 2019 finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Den som är intresserade av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats

För frågor, kontakta:
Ingrid Ahnlund Rode, samordnare för energi- och klimatrådgivningen i Jämtlands län
ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se
www.energirad.se

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44
E-post: morgan.dahlman@energimyndigheten.se

Text: Maria Stenquist