Miljoner från EU till Västernorrland och Jämtland Härjedalen

Den 8 juni har Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland prioriterat projektmedel till insatser i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen för totalt cirka 100 miljoner kronor. 

Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland har beslutat att 10 projekt ska prioriteras för att utveckla regionerna på bästa sätt.

– EU-medlen innebär att vi kan starta innovativa utvecklingsprojekt som kan stärka våra regioners konkurrenskraft. Jag är glad över att både privata företag och offentliga organisationer har initiativkraft att sjösätta dessa utvecklingsprojekt, säger regionråd i Västernorrland och vice ordförande i strukturfondspartnerskapet Erik Lövgren (S).

Projekten är:

  • SIKT-Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt, Höga Kusten Industrigrupp, 18 104 432 kronor
  • Förstudie-Lokal digital agenda, Bräcke Kommun, 360 458 kronor
  • Digga hälsocentralen, Region Västernorrland, 20 536 445 kronor
  • Morgondagens medarbetare, Jämtland Härjedalen Turism, 222 517 kronor
  • Den digitala transformationen, Jämtland Härjedalen Turism, 1 411 958 kronor
  • Digitala steg för tillväxt, Örnsköldsviks Kommun, 3 686 499 kronor
  • Digital kompetens i näringslivet, Region Jämtland Härjedalen, 307 370 kronor
  • Affärsdrivande multiarena- Hållbar samverkan för internationell Konkurrenskraft, Destination Funäsfjällen, 17 811 700 kronor
  • Stolpe in för stad och land i mellersta Norrland, Biofuel Region, 4 000 545 kronor
  • Att stödja övergången till CO2-snål ekonomi i alla sektorer, Region Jämtland Härjedalen, 27 513 152 kronor

Den 18 juni öppnar nästa utlysning som stänger den 13 september. Läs mer om utlysningen på www.tillvaxtverket.se