Nästa steg för regionsamverkan för Kultur i norr

Idag antar Regionala utvecklingsnämnden, ett Kulturpolitiskt
positionspapper, med syfte att stärka det professionella
kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige.

-Det är viktigt att den kulturella infrastrukturen fortsätter att
utvecklas i takt med samtiden för att göra det möjligt att få
kulturupplevelser och kulturdeltagande i hela landet. De fyra
regionernas avstånd till landets storstadsområden skapar
särskilda behov och utmaningar vid anställningar, rekryteringar
och möjlighet till kompetensutveckling, menar Elise Ryder
Wikén, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Målet är att utveckla den kulturella infrastrukturen, för att möjliggöra
kulturupplevelser och kulturdeltagande i hela landet.
Regionsamverkan Kultur i norr bidrar till att stärka kulturen för både
regional och nationell utveckling.

- Regionerna i norr har identifierat tre prioriterade områden där
specifika insatser förväntas ge sociala och samhällsekonomiska
effekter; urfolket samer, kulturella och kreativa näringar samt
arrangörsfrämjande åtgärder, säger Karin Thomasson,
Regionråd Miljöpartiet de gröna.

Med utgångspunkt i etablerade interregionala kulturella strukturer som
exempelvis turnénätverket NMD, fleråriga och samfinansierade projekt
och löpande samverkan mellan kulturadministrationerna, tar nu
regionerna ett gemensamt steg för fortsatt utveckling.

Samarbetet syftar till en starkare nationell röst

Samarbetet mellan de fyra nordligaste regionerna, Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen, syftar till att
ytterligare stärka det professionella kulturlivets roll och position som
tillväxtfaktor i norra Sverige. Med en gemensam kulturpolitisk
positionering vill vi ge kulturen i norr en starkare nationell röst.

De fyra nordligaste regionerna har ett mångårigt samarbete med
utgångspunkt i gemensamma utmaningar som att överbrygga avstånd,
utveckla starka, nationellt intressanta scener och verksamheter samt
förmera ett kvalitativt utbud av kultur till medborgarna på jämlika
villkor.

Mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden,
mobiltelefon: 070- 649 64 04

Karin Thomasson, 1 vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden
mobiltelefon: 073-093 79 52

Ingrid Printz, Kulturchef, telefon: 063 14 67 00, mobiltelefon: 070 311 24 24, e-post: ingrid.printz@regionjh.se

Text: Maria Stenquist