Norrlandslänen saknar regional förankring i EU:s sammanhållningspolitik

Europaforum Norra Sverige har under ett möte i Bryssel den 11 december antagit två positioner rörande EU:s sammanhållningspolitik och behovet av ett förstärkt regionalt perspektiv i den.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtland Härjedalens gemensamma nätverk för politiska påverkansinsatser i EU-frågor.

EU:s sammanhållningspolitik har stor betydelse för utvecklingen i norra Sverige, inte minst då de fonder som sammanhållningspolitiken reglerar är avgörande för regional tillväxt och ökad sysselsättning i de fyra nordligaste länen. Under våren 2020 pågår programmeringen av EU:s sammanhållningspolitik för 2021-2027 och EFNS befarar att det regionala perspektivet i regelverket för hur medel inom sammanhållningspolitiken får fördelas saknas.

- Vi anser att den regionala dimensionen i alla delar av sammanhållningspolitiken måste stärkas, så att regionerna ska kunna nyttja fonderna efter sina behov och unika förutsättningar, säger Elise Ryder Wikén, regionråd vid Region Jämtland Härjedalen och politisk representant i EFNS. Samma modell kan inte gälla inom hela EU.

EFNS ser positivt på att EU-kommissionen föreslår att den särskilda allokeringen för norra Sverige bibehålls. Dock påpekar nätverket att medlen måste kunna användas mer fritt av de berörda regionerna för att kunna gå till insatser som är särskilt angelägna i dessa regioner.

- Vi kan inte acceptera att EU begränsar användningsområdet för de medel som är särskilt avsatta för oss i norr, säger Anna Omberg, representant från Region Jämtland Härjedalen i EFNS. Vi måste kunna använda pengarna till exempelvis investeringar i transport- och digital infrastruktur. Ett exempel på något som vi vill göra är att använda fonderna till flygplatsinfrastruktur.

Vid mötet i Bryssel, ett så kallat utökat rapportörsmöte för Europaforum Norra Sverige, medverkade närmare 50 politiker och tjänstepersoner från de fyra nordligaste länen. De två positionerna om EU:s sammanhållningspolitik antogs i koncensus av samtliga närvarande politiker.

Läs de kompletta versionerna av de två positionerna här.

För mer information:

Elise Ryder Wikén, regionråd vid Region Jämtland Härjedalen och politisk representant i EFNS, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Anna Omberg, Region Jämtland Härjedalen, representant i EFNS mobiltelefon: 070 – 600 39 13

Text: Maria Stenquist