Ny datortomograf föreslås till röntgen

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att gå vidare med en investering i en ny datortomograf. Kapaciteten på de två maskiner som finns idag räcker inte till, en av maskinerna har dessutom nått sin tekniska livslängd och hålls i drift bara så länge det finns reservdelar.

– Det är en kombination av kapacitet och teknik som gör att vi behöver investera i ytterligare en datortomograf, säger hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Lennart Ledin (L), och fortsätter:
– Datortomograferna är oerhört viktiga både vid akuta undersökningar som trauma och stroke och vid icke-akuta undersökningar som cancerutredningar. Den tekniska livslängden är också viktig exempelvis för att hålla strålningsdoser på så låg nivå som möjligt.

Antalet undersökningar med de två befintliga maskinerna har ökat från 11000 per år till 18000 per år sedan 2011. Akuta undersökningar görs dygnet runt. Planerade undersökningar görs i huvudsak dagtid men även kvällstid samt helger med jämna mellanrum för att försöka hålla ledtider.

– Allt talar för att antalet undersökningar kommer att fortsätta öka och då bedömningen är att det är möjligt att driva en tredje datortomograf med den bemanning som finns så ser vi detta som en mycket viktig investering, säger Lennart Ledin, och fortsätter:
– Inte minst med tanke på de arbeten vi behöver göra för att korta väntetiderna i vården.

Investeringskostnaden är cirka 12 miljoner kronor.

För mer information

Lennart Ledin (L), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,
tfn 070 327 99 47

Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström