Ökad tillgång till snabbt bredband i Jämtland Härjedalen

67 procent av hushållen i länet hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s 2017, vilket är en ökning med 7,6 procentenheter jämfört med 2016. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017. Målet är att 90 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Snittet i riket är 78 procent.

– Ökningen totalt sett är glädjande men det är fortfarande ganska stor variation mellan länets kommuner och mellan tätort och landsbygd, säger Peter Adolfsson som är regional bredbandskoordinator. Skillnaderna minskar men de är fortfarande stora.

Bland länets kommuner har Bräcke kommit längst med fiberutbyggnaden med 79 procent anslutna hushåll, medan Berg och Strömsund endast har 42 respektive 44 procent fiberanslutna hushåll. Motsvarande andel för Östersund, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre är 69, 49, 65, 46 respektive 48 procent.
Snabbast tillväxt av fiberbredband från 2016 till 2017 hade Bräcke kommun och Krokoms kommun med ökningar på 28 respektive 11 procentenheter.

Snabbast tillväxt på landsbygd hade Bräcke med 21 procentenheter, till 72 procent, följt av Bergs som ökat med 10 procentenheter, till 24 procent. Lägst andel fiberanslutna hushåll på landsbygden har Strömsund och Härjedalen med 16 respektive 18 procent fiberanslutna hushåll.

Peter Adolfsson har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Hans roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

– Det lokala och kommunala engagemanget är väldigt viktigt för utbyggnaden av fiber. Med detta engagemang tillsammans med starka marknadsaktörer bör vi nå regionens nuvarande bredbandsmål om att 90 procent ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020, säger Peter Adolfsson, men naturligtvis måste vi också sträva efter att nå de nya nationella bredbandsmålen.

Regeringens nya nationella bredbandsstrategi säger att målet för 2020 är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

– Det är bra att ribban läggs högt och vi kommer att verka för att regeringens nya bredbandsmål uppnås även i vårt län, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Robert Uitto (S). Snabb och stabil uppkoppling i hela landet är nödvändigt för att skapa förutsättningar för att bo och verka i hela landet.

För mer information

Robert Uitto (S), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 070-962 73 64

Susanné Wallner (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 072-213 24 12

Peter Adolfsson, regional bredbandskoordinator, mobil 072-242 86 56

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta.

Kartläggningen finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Den kan du nå via www.regionjh.se/bredband