Patienter drabbade av felaktiga fakturor

Ett fel inträffade när nya dataservrar installerades på Region Jämtland Härjedalen. Det var när journalsystemet skulle kopplas samman med ekonomisystemet som ett fel uppstod och två olika personnummer kopplades till ett och samma kundnummer. 

Det hela fick som konsekvens att två olika personer fanns med på fakturan. I och med detta har uppgifter om en annan persons sjukvårdsbesök röjts. Totalt har 6 patienter drabbats. Felaktiga fakturor under arbete har stoppats från att skickas ut och en internutredning har omedelbart tillsatts.

– Incidenten upptäcktes genom att en patient hörde av sig till ekonomiavdelningen och meddelade att annan persons uppgifter – namn, personnummer och avdelning som patienten besökt – fanns på fakturan, säger ekonomidirektör Peter Rönnholm.

Regionen har anmält incidenten till Datainspektionen och berörda patienter informeras.

– Anledningen till att Regionen väljer att anmäla incidenten till Datainspektionen trots att antalet berörda patienter är relativt lågt är att personuppgifter som omfattas av tystnadsplikten har röjts, säger Peter Rönnholm.

– Sånt här ska naturligtvis inte hända, det är mycket olyckligt. Samtidigt är det skönt att förhållandevis få har drabbats och att vi lyckats stoppa övriga fakturor, säger Rönnholm som också sett till att vidta åtgärder så att något liknande inte ska kunna hända igen.

För mer information:
Peter Rönnholm, ekonomidirektör
Tfn 073-055 38 06

Text: Gun Råberg Kjellerstrand