Pressinbjudan: Internationellt seminarium om klimatsmart innovation inom bygg och fastighet

2030 ska Jämtlands län vara en fossilbränsleoberoende region, att hus och fastigheter moderniseras och byggs på ett klimatsmart sätt är avgörande för att nå ett så ambitiöst mål. I Östersund möts den 13 september representanter från 7 länder för att inspireras och utbyta erfarenheter kring innovativa och klimatsmarta lösningar inom byggande och modernisering av fastigheter. Under dagen presenteras bland annat utbyggnaden av Storsjö Strand och andra exempel på klimatsmarta lösningar, från länet såväl som från övriga Europa.

Seminariet är en del av interregprojektet Build2LC, ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och 6 regioner i Spanien, Storbritannien, Polen, Litauen, Slovakien, Kroatien. Syftet med projektet är att inspirera och stimulera till ökad energieffektivitet i byggnader genom kunskapsutbyte mellan lyckade projekt runt om i Europa.

Vi välkomnar massmedia att bevaka hela eller valda delar av seminariedagen. Seminariet äger rum på Clarion Hotel Grand (Prästgatan 16, Östersund). Hotellets reception hänvisar er till rätt lokal där vi tar emot. Programmet innehåller naturliga tillfällen att ställa frågor och projektets nyckelpersoner kommer finnas tillgängliga för intervjuer under dagen. Se nedladdningsbart program här Pdf, 160.9 kB..

För mer information:
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Anneli Kamb, projektledare Build2LC, Tfn 070-243 22 10
Ida Sjölund, projektmedarbetare Build2LC, Tfn 070-219 31 29

 

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se