Pressinbjudan: Ny webbsajt lovar sexundervisning 2.0

Nu lanseras webbsajten Normbanken.se som erbjuder ett antal undervisningsfilmer om sex, kärlek och relationer samt handledningsmaterial. Alla elever har rätt till likvärdig sex- och samlevnads- undervisning. Men så ser inte verkligheten ut, kvaliteten på undervisningen varierar stort mellan skolor. En studie* om sexualitet och hälsa bland unga visar att de unga respondenterna anser att skolan har gett för lite kunskap om genus, relationer, jämställdhet, normer och HBTQ.

Fredag 29 mars kl. 10:00 lanseras Normbanken.se på Wargentinskolan i form av ett lektionspass där vi snackar om gud och sex. Pressen möts upp vid huvudentrén kl. 09:45 för guidning till klassrummet. På plats finns möjlighet att intervjua elever och skolpersonal.

- Målet är att materialet ska bidra till att fler elever får ta del av en allsidig och normkritisk sexualundervisning. Vi behöver prata öppet om dessa frågor. Sex och relationer har betydelse för alla, det påverkar hur vi mår, säger Maria Lindgren samordnare sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen.

En likvärdig undervisning innebär sex- och samlevnadsundervisning utifrån de förutsättningar och behov som varje skola och elevgrupp har. Men det ska inte vara slumpen som avgör vilken kunskap eleverna får.

- En normkritisk sexundervisning måste vara en naturlig del av en modern skola så att inte enbart internet och stereotypa föreställningar får styra ungas värderingar kring sex och normer, säger Eva Ingebrigtsen (lärare MA & NK) och Camilla Wedfelt (beteendevetare) från Wargentinskolan som tillsammans har drivit ett arbete kring sex, normer, samtycke, porr med mer.

Materialet på Normbanken.se är kostnadsfritt och erbjuds som stöd åt pedagoger och andra som möter unga och vill lyfta frågor kring sex och relationer ur ett normkritiskt perspektiv.

Välkommen att ta del av sexundervisning 2.0!

Kontaktperson:
Maria Lindgren, samordnare sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen
Tfn 070-158 70 72
E-post: maria.a.lindgren@regionjh.se

* UngKAB15, Folkhälsomyndigheten

Text: Anna Swanson