Prisutdelning vid Mittnordiska kulturdagarna

Mittnordiska kulturdagarna går av stapeln den 26 - 28 september i Östersund. Mittnordenkommittén delar varje år ut priser inom kultur och miljö/energi.

De Mittnordiska kulturdagarna är ett arrangemang som återkommer varje år. I år arrangeras de i Östersund på temat ”Kulturarv på riktigt”.

Samtliga tre priser inom kultur och miljö/energi kommer att delas ut vid arrangemanget. Själva prisutdelningen äger rum på Restaurang Hov på Jamtli under kulturdagarnas festmiddag den 27 september.

- De Midt Nordiske prisene er viktige for å markere prismottakernes innsats og arbeid, og de er ment som inspirasjon. Videre forankrer prisene komiteens arbeid over landegrensene, säger Pål Sæther Eiden, Mittnordenkommitténs ordförande.

Mer information om Mittnordenkommittén
Kontakt med Kansliet:

Romana Culjak, tfn 073-024 80 70, romana.culjak@rvn.se
Johan Loock, tfn 070-311 38 45, johan.loock@rvn.se

Mer information om Mittnordiska kulturdagarna
Kontakta Region Jämtland Härjedalen:
Jimmy Eriksson, 063-14 67 03, jimmy.eriksson@regionjh.se

Årets tre pristagare

Kulturpriset med tematisk inriktning tilldelas i år Folk Flute Academy Haverö, Västernorrland

Kulturpriset kan tilldelas privatpersoner, grupper, organisationer, föreningar, stiftelser eller andra konstellationer inom Mittnordenområdet som genom årets tema, museum och kulturarv, på ett innovativt och föredömligt sätt har bidragit till:

  • utveckling av kulturarvspedagogiska metoder och modeller
  • inkludering av nya målgrupper
  • samt på annat sätt har bidragit till samhällsnytta och regional utveckling

Priset är på 30 000 svenska kronor.

Motivering:
Göran Månsson och Kulturens bildningsverksamhet har med den årligt återkommande Folk Flute Academy Haverö visat prov på förvaltande och tillgängliggörande av ett immateriellt kulturarv och folktradition med geografisk spridning. Folk Flute Academy använder en innovativ kulturarvspedagogik som spänner över hantverks- och metodgränser och arbetar för att locka yngre målgrupper och sprida intresse för folkmusiken och folkflöjten.

Mer information om pristagaren
http://folkfluteacademy.com/zone/academy-se/
Facebook: Folk Flute Academy

Kulturpriset till barn- och unga tilldelas i år Verdal juniorspelmannslag, Trøndelag

Barn- och ungdomspriset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl privatpersoner, grupper och organisationer som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning. Priset är på 30 000 svenska kronor.

Motivering
Verdal juniorspelmannslag arbetar framgångsrikt med att öka och sprida kunskapen om folkmusik och folkdans i Norden. Med genreöverskridande och nyskapande pedagogik ger den årliga folkmusikfestivalen Midvinterdansen deltagare från flera länder möjlighet att mötas och skapa nya uttryck. Verdal juniorspelmannslag har under många år verkat för utbildning av barn och unga samt för kontakter mellan barn och unga inom folkmusik och folkdans i Norden.

Mer information om pristagaren
https://folkorg.no/samarbeid-verdal-juniorspellmannslag-og-verdal-kulturskole/
Facebook: FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans
 

Miljö- och energipriset ”Nordens gröna bälte” tilldelas i år REKO-ringens administratörer i Vasa och Jakobstad, Österbotten

Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete och engagemang. För att bidra till att profilera regionen ska pristagarens arbete också vara känt i en vidare krets. Målsättningen med priset är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för hållbara miljö- och energilösningar. Priset är på 30 000 svenska kronor.

Motivering:
REKO är en modell som utvecklats och anpassats för nya kommunikationssätt i syfte att nå dagens medvetna konsumenter. Modellen har flera hållbarhetsaspekter, både miljömässiga, ekonomiska och sociala och har spridit sig från Österbotten som en folkrörelse till övriga Norden. REKO-ringens administratörer i Vasa och Jakobstad har genom sitt stora ideella engagemang och kunnande varit en förutsättning för att konceptet blivit så framgångsrikt. Administratörernas arbete har varit en stor inspirationskälla när nya REKO-ringar etablerats runt om i Norden.

Mer information om pristagaren
http://www.ekonu.fi/reko-2/
http://www.ekonu.fi/wp-content/uploads/REKO_sve_A4_26.6.2018.pdf
Facebook: REKO-ring Vasa, REKO-ring Jakobstad

Text: Maria Stenquist