Projekt Framtidsvalet beviljas tre miljoner kronor 

Regional utvecklingsnämnden har beslutat att bevilja cirka tre miljoner kronor i medfinansiering till projekt Framtidsvalet för att ge elever kunskap om olika yrken och hur arbetsmarknaden fungerar.

- Projekt stärker kopplingen mellan utbildning och näringsliv, och fokuserar på näringslivets behov av ökat kunnande inom employer branding. Det regionala kompetensförsörjningsarbetet utvecklas i samverkan och insatserna främjar näringslivsanpassade utbildningar, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Ge elever ökad kunskap kring arbetsmarknad och olika yrken

Inom projektet ska Handelskammaren introducera konceptet Arbetsmarknadskunskap (www.arbetsmarknadskunskap.se) som handlar om att ge elever i högstadiet och gymnasiet kunskap om olika yrken och hur arbetsmarknaden fungerar. Planerad projektstart är efter medfinansieringsbeslut under hösten 2019 med avslut tre år senare sommaren/hösten 2022.

Det är Handelskammaren Mittsverige Service AB som har ansökt om 3 019 999 kronor i medfinansiering till projektet ”Framtidsvalet”. Övrig medfinansiering kommer från Bergs kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Härjedalens kommun, Strömsunds kommun och Ragunda kommun. Projektet har även finansiering genom privata bidrag i annat än pengar (arbetstid) från företag i länet.

Verksamhet genomförs i skolor vars hemkommuner medfinansierar projektet. I konceptet ingår inspirationsföreläsningar där projektets kommunikatörer möter elever i skolan, samt så kallade ”branschbussar” där elever från högstadiet och gymnasiet besöker företag.

Fokus på ökad jämställdhet

I projektet läggs fokus på att matcha flickor med arbetsgivare i mansdominerade branscher och pojkar med arbetsgivare i kvinnodominerade branscher i syfte att främja ökad jämställdhet.

Det ingår även aktiviteter riktade till skolan och skolans personal, såsom lärarträffar som uppdaterar skolpersonal i frågor om arbetsmarknadsläget. Upplägget bygger på tät samverkan med berörda skolor och även dialog med kommunernas näringslivs-/tillväxtenheter.

Mer information
Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Marina Gregorsson, Områdeschef, område Välfärd, klimat och kompetens, Region Jämtland Härjedalen. Telefon:063 - 14 66 19, mobiltelefon: 070 - 718 91 88

Text: Maria Stenquist