Regionen i stabsläge utifrån vädervarningen

Region Jämtland Härjedalens krisledning befinner sig i stabsläge med anledning av den vädervarning som gått ut. Det innebär att situationen följs extra noga i samverkan med andra aktörer samt att beredskap finns att larma in krisledningen mycket snabbt.

Vården bedöms i nuläget kunna bedrivas som vanligt. Däremot kommer Ambuss att ställas in i morgon torsdag. Berörda patienter kommer att informeras av respektive klinik.

Regionens fastighetsavdelning kommer att stämma av inför morgondagen med de transporter som ska genomföras under torsdagen. De kommer även att hålla kontakt med de entreprenörer som berörs av exempelvis snöröjning kring våra fastigheter.

I övrigt följer den regional krisledningen händelseutvecklingen, samt håller kontakt med övriga berörda aktörer i länet.

Text: Anna-Lena Högström