Dan Gaversjö, Gaversjö Innovation AB, Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande och Christer Siwertsson (M), regionråd. FOTO: Ove Demår

Dan Gaversjö, Gaversjö Innovation AB, Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande och Christer Siwertsson (M), regionråd. FOTO: Ove Demår

Regionen och privat bolag testar helgoperationer

För att nyttja operationssalar och vårdplatser bättre på Östersunds sjukhus samt minska väntetider har ett test gjorts med en modell där ett privat bolag i samarbete med Region Jämtland Härjedalen utför operationer på helgerna.

Modellen med helgoperationer har testats under våren. Företaget Gaversjö Innovation AB har hyrt lokaler på centraloperation och vårdavdelningar samt instrument och förbrukningsmaterial och utfört urologiska operationer under två helger. Vid de operationer som gjorts är det enbart redan anställd personal som har jobbat, inga utomstående har hanterat regionens lokaler eller instrument.

– Det har varit ett framgångsrikt test och det är en stor fördel att vi enbart haft egen personal, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S) och fortsätter:

– Förslaget kommer ursprungligen från läkare som redan är anställda i regionen. Under helgerna står ju ofta operationssalar och en del vårdplatser outnyttjade. Med helgoperationer av den här modellen kan vi stärka utvecklingen av Östersunds sjukhus genom att vi bland annat nyttjar våra lokaler bättre samtidigt som vi kortar väntetider och ökar intäkterna.

Utvärdering av och erfarenheterna från testhelgerna är mycket goda.

– De utförda operationshelgerna visar att sjukhusets personal är intresserade och nöjda med att medverka och utveckla konceptet vidare, säger Dan Gaversjö och fortsätter:

– Att använda egen personal, som känner både varandra och lokalerna, är en oslagbar kombination som stärker såväl personal som organisation men framförallt hjälper det människor mycket snabbare till en bättre livssituation.

Ann-Marie Johansson tror också att en modell av den här typen kan bidra till en attraktiv arbetsplats och en förstärkt gemenskap mellan medarbetare på Östersunds sjukhus och hon vill gärna se någon form av fortsättning, både genom upphandling och i egen regi.

– Om vi kan genomföra detta ska delar av vinsten användas till personalfrämjande verksamhet.

Region Jämtland Härjedalen kommer nu att se över möjligheter till upphandling av fler helgoperationer.

– Syftet är att fortsättningsvis operera patienter från den egna regionen men även patienter från andra län. Det ger intäkter och täcker den extra kostnad som helgoperationerna medför, säger regionrådet Christer Siwertsson (M).

För ytterligare information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-3114530
Christer Siwertsson (M), regionråd, 070-6784048
Dan Gaversjö, Gaversjö Innovation AB, tel: 070-6649108

Text: Gun Kjellerstrand

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se