Regionen uppvaktar regeringen med krav om mer pengar till regional transportinfrastruktur 

Regionala utvecklingsnämnden tog den 17/12 beslut om att skicka en skrivelse till regeringen med krav om förändrad fördelning av ekonomiska ramar och därmed ökat anslag till regional transportinfrastruktur. 

– Regeringen och samarbetspartierna har uttryck mål och visioner för infrastruktur, regional tillväxt och landsbygdsutveckling som inte på långa vägar motsvarar de resurser Jämtlands län får till regional transportinfrastruktur. Om regeringen menar allvar med att Sverige framöver ska hålla ihop och landsbygdernas olika näringar få goda villkor för utveckling och konkurrenskraft måste vi snarast möjligt få mer pengar till infrastruktur, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M).

Jämtland får minst anslag i landet till regional transportinfrastruktur

Jämtlands län är Sveriges tredje största län med 12 procent av landets yta. Det statliga vägnätet är det femte största i landet, 6,4 procent. Trots det får Jämtlands län endast ca 1,4 procent av medlen till regional länstransportinfrastruktur under perioden 2018 - 2029, näst minst av alla län. Uttryckt i kronor per kilometer statlig väg får Jämtlands län endast 86 500 kronor, minst av alla län. Stockholm, som ligger klart högst, får 3 139 600 kronor/kilometer statlig väg. Medelvärdet är 386 500 kronor/kilometer statlig väg.

– Att resurserna till regional transportinfrastruktur fördelas mer rättvist är inte bara viktigt ur ett jämtländskt perspektiv, utan för hela landet: Storstadsregionerna och södra Sverige är till stor del beroende av de värden som skapas i Jämtlands län och övriga Norrland genom turism, råvaror och grön elproduktion, menar regionala utvecklingsnämndens 1:e vice ordförande Karin Thomasson (MP).

– Att Jämtlands län får förhållandevis lite pengar får stora konsekvenser för länet. Det medför att det inte längre går att bygga vägar med enbart medel från Jämtlands länstransportplan. När Trafikverket de närmsta åren dessutom genomför hastighetssänkningar på stora delar av vägnätet medför det minskad tillgänglighet till, från och inom länet. På grund av små resurser och bristande standard på det statliga vägnätet ”dubbelbestraffas” vårt län. Det är allvarligt eftersom det bland annat innebär förminskade arbetsmarknadsregioner i länet. Så här kan det inte få fortsätta, säger regionala utvecklingsnämndens 2:e vice ordförande Robert Uitto (S).

För mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070- 649 64 04

Berit M Eriksson, områdeschef Infrastruktur och kommunikationer, telefon: 063-14 66 07 altn. e-post: berit.eriksson@regionjh.se

Skrivelse till regeringen med krav om förändrade ekonomiska ramar för regional transportinfrastruktur Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Text: Maria Stenquist