Region Jämtland Härjedalen föreslår varsel under 2020

Under 2020 ska kostnaderna inom hälso- och sjukvården minska med 90 miljoner kronor. Idag har man för de fackliga parterna föreslagit att detta ska ske bland annat genom att minska antalet befattningar.

Exakt hur många det kan komma att röra sig om går inte att säga, men gissningsvis handlar det om 160 - 180 befattningar som successivt kommer försvinna under 2020. Främst gäller det befattningar inom hälso- och sjukvården, men även annan verksamhet kan komma att beröras.

– I nuläget är det här ett förslag som vi har presenterat för de fackliga parterna. Med den personalrörlighet vi har så ser vi att vi kommer kunna lösa en del genom naturlig rörlighet, men med den här mängden befattningar är det troligt att det även kommer landa i varsel och uppsägningar på grund av arbetsbrist, säger HR-direktör Krister Eriksson.

Exakt var och när nerdragningarna ska ske går inte att säga i dagsläget. Frågan kommer att förhandlas vidare med fackliga parter och tillsammans med verksamheterna. Region Jämtland Härjedalens ekonomiska prognos för 2019 beräknas ge ett minusresultat på 230 miljoner kronor. Flera åtgärder har vidtagits för att bryta den nedåtgående kurvan vilket man hoppas se effekter av även nästa år, men det är ändå inte tillräckligt för att vända trenden.

För mer information:
Krister Eriksson, HR-direktör
070-664 22 11

Hans Svensson, Regiondirektör
076-837 31 74

Text: Sara Nilsson