Revision visar på bristande rutiner inom akutområdet

Efter en revision på uppdrag av regiondirektör Hans Svensson har PwC kunnat konstatera att det förekommit oegentligheter kopplat till akutområdet och en ekonomiska förening som erbjuder sjukvård vid evenemang, något som Regionen inte gör utöver den akutsjukvård som alltid bedrivs.

Det var i mars månad i år som Hans Svensson fick indikationer om att det finns anställda inom akutområdet som sedan 2006 systematiskt ska ha hämtat ut sjukvårdsutrustning och läkemedel till sin privata verksamhet i en ekonomisk förening. Utrustning såsom RAKEL-enheter och arbetskläder från Regionen ska ha använts i samband med privat verksamhet, och föreningen ska enligt uppgift ha köpt begagnade ambulanser från Regionen.

– Jag såg mycket allvarligt på uppgifterna och ville naturligtvis omedelbart veta om dessa stämde, säger Hans Svensson. Jag gav därför ett uppdrag till PwC att undersöka saken omgående.

PwC har nu genomfört sin undersökning och konstaterar att många av de uppgifter Hans Svensson fått verkar stämma. Vissa anställda är aktiva i den ekonomiska föreningen på sin fritid, lyfter lön för detta, använder sig av Regionens tjänstekläder och Rakelenheter. Fyra har anmält bisyssla, men det är fler som jobbat åt och lyft lön från föreningen.

Vidare har representanter från föreningen, tillika anställda inom Regionen, hämtat förbrukningsmaterial och läkemedel (även narkotikaklassade sådana) från Regionens förråd.

Föreningen köpte en begagnad ambulans av Regionen 2012 och ytterligare en 2016. Båda köptes till ett lågt pris och något avtal kring försäljningarna har inte kunnat identifieras. Föreningen hyr också enligt uppgift ett förråd samt parkering för ambulans, men inget hyresavtal eller fakturor för hyror har gått att identifiera.

Ett samverkansavtal benämnt tecknades 2011, mellan dåvarande ordförande i föreningen och dåvarande verksamhetsområdeschef för akuten. Åren dessförinnan arbetade föreningen och Regionen under samma omständigheter men utan avtal. Avtalet innehåller inget om att Regionen ska tillhandahålla utrustning och förbrukningsmaterial inklusive läkemedel till föreningen.

– Det är oerhört allvarligt att våra rutiner inte är bättre än såhär, detta ska helt enkelt inte kunna ske, säger Hans Svensson och fortsätter:

– Vi har identifierat många brister i detta – bristande kontroll av material, brister i samband med hantering av narkotikaklassade läkemedel, bristfälliga eller inga avtal, ingen avtalsuppföljning, med mera.

Regionen har fått förbättringsförslag av PwC och arbetar med att åtgärda bristerna. Ärendet kommer också att lämnas till polisen, vilket alltid sker när det finns misstanke om brott.

– Jag har inte tittat på detta ur den ekonomiska föreningens perspektiv och jag gör ingen egen bedömning av om det förekommit något brottsligt, säger Hans Svensson, det får rättsväsendet göra. Jag koncentrerar mig på att korrigera de bristande rutiner som uppenbarligen finns i vår organisation.

För mer information:
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström