Samverkan med Västernorrland kring sjukresor

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill se samarbete med Region Västernorrland kring sjukresebedömning och beställningscentral. Regiondirektören har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på ett samarbetsavtal med Västernorrland.

En utredning av framtida hantering av sjukresor har genomförts. Utredningen har behandlat sjukresehantering i egen regi, alternativt via samarbete med Region Västernorrland.

– En grundförutsättning för utredningen har varit att bedömning av sjukresebehov, det vill säga tillämpningen av sjukresereglerna, ska flyttas bort från vården, säger hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande Lennart Ledin (L), och fortsätter:
– Det skulle innebära en avlastning för vårdpersonalen och en möjlighet till mer enhetliga bedömningar av behov.

Det hälso- och sjukvårdsnämnden har fastnat för är samarbete kring både sjukresebedömning och beställningscentral med Region Västernorrland. Det är det alternativ som sammantaget bedöms medföra flest möjligheter att uppnå hög kvalitet till låga kostnader och samtidigt ge förutsättningar för fortsatt utveckling och förbättring av sjukresehanteringen.

– Vi når hög kvalitet även med egen drift men på detta sätt får vi kortare startsträcka, högre driftsäkerhet, bättre ekonomi och vi kan dessutom få verksamhet dygnet runt till en rimlig kostnad., säger Lennart Ledin (L).

För mer information:
Lennart Ledin (L), 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Tfn 070 327 99 47

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se