Snabbare framåt för samverkan inom vård och omsorg

Arbetet med att utveckla den vård som finns närmast patienten måste snabbas upp. Det fastslår regiondirektör Hans Svensson och pekar på Strömsund och Härjedalen som aktuella kommuner att starta i.

Nära vård i samverkan är beteckningen på en av flera åtgärder som hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har beslutat om för öka tillgängligheten till vården, effektivera verksamheten och dra ner på kostnader. Nu har regiondirektör Hans Svensson gett hälso- och sjukvårdsdirektör Lisbet Gibson i uppdrag att snabba på genomförandet.

Syftet med Nära vård i samverkan är att patienter snabbt och tryggt ska få vård så nära hemmet som möjligt och slippa åka lång väg för behandling. Det kan handla om ett hembesök som ersätter ett besök på hälsocentralen eller ett digitalt vårdbesök hemma hos patienten med uppkoppling mot specialister på sjukhuset. Det är arbetssätt som underlättar för patienten men även minskar trycket på sjukhuset där resurserna på detta sätt kan nyttjas bättre.

Grunden för arbetet sker i direkt samklang med regeringens utredning ”God och nära vård – en primärvårdsreform”.

Förutsättningen för att den nära vården ska fungera är att hälsocentraler, ambulansverksamhet, specialiserad sjukvård och hemsjukvård inom berörd kommun samverkar så effektivt som möjligt.

– De planer som finns för den nära vården i Jämtland Härjedalen är bra. Men nu är det viktigt att också leverera det som är beslutat, säger Hans Svensson som alltså vill starta med Härjedalens och Strömsunds kommuner. Anledningen är storleken på kommunerna, det geografiska läget samt det långa avståndet till sjukhuset i Östersund. Härjedalens kommun har också kommit en bit på väg i samverkan där exempelvis Funäsdalen ska ha ett mobilt vårdteam på plats till vintersäsongen.– Regionen kommer att ta ett stort ansvar i det här arbetet och vi ska se till att samverkan i vår egen organisation fungerar till att börja med. Kommunerna är oerhört viktiga och samverkan måste ske på deras villkor.

Vårdsamverkan av den här typen finns redan på flera platser i Sverige, bland annat i Västra Götalandsregionen och i Borgholm på Öland.

– Vi ska absolut dra nytta av andras erfarenheter, låta oss inspireras och ta stöd från de som kommit en bit på väg. Men vi ska utarbeta vår egen modell utifrån egna behov och resurser, säger Hans Svensson och poängterar vikten av delaktighet för alla inblandade, av utbildning och stöd för chefer.– Jag vill också understryka att en god och nära vård inte på något sätt ersätter sjukhusvård för den som verkligen behöver det. I stället bidrar den till att vården på sjukhuset blir mer effektiv och att tillgängligheten till den blir bättre.

För ytterligare information:
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Gun Råberg Kjellerstrand