Stabsläge avslutat

Sedan lunchtid i onsdags har Region Jämtland Härjedalen varit i stabsläge, med anledning av 2 klass-varningarna om förväntat snöfall och besvärlig trafiksituation. Krisledningen har hållit sig uppdaterade om hur läget har utvecklat sig, samt löpande även samverkat och stämt av med Länsstyrelsen, kommunerna, polis, räddningstjänst och övriga berörda aktörer.

Nu går Region Jämtland Härjedalen tillbaka till normalt läge igen. Det är mot bakgrund av att SMHI har dragit tillbaka varningarna samt att väderläget hittills inte inneburit någon större påverkan på verksamheten för Region Jämtland Härjedalen.

Verksamheten på hälsocentralerna har fungerat normalt. Detsamma gäller även för Östersunds sjukhus och regionens verksamhet i övrigt, förutom att torsdagens transport med Ambuss ställdes in. Inga patienter var inbokade för resa till Umeå, men fyra patienter skulle åkt med Ambuss tillbaka till Östersund i eftermiddags. Under dagen har sjukreseenheten försökt lösa annan transport alternativt ordna boende åt dessa patienter i Umeå i natt.
Kring sjukresor i övrigt har vår sjukreseenhet haft kontakt med Beställningscentralen Jämtland (BC Jämtland) och Länstrafiken. Det ligger på taxiföretagen själva att avgöra om de kan utföra transporterna på ett säkert sätt, enligt sina normala rutiner. BC Jämtland har i möjligaste mån informerat vårdgivare (mottagningar och avdelningar) om transporter inte kunnat utföras.

Om läget skulle förändras så kommer krisledningen kallas in igen, för att då återuppta stabsläget. 

Text: Linda Henriksson/Gun Råberg-Kjellerstrand

0 av 0 gillar detta