Stöd med material till Region Dalarna

Region Dalarna har hört av sig med ett önskemål om hjälp med viss sjukvårdsmateriel. Detta utifrån de problem som uppstått i fem regioner i samband med ett leverantörsbyte. 

Material som efterfrågas är förbrukningsmaterial som handskar, ekg-elektroder, provrör, flaskor för blododling m.m.
– Vi kommer att göra det vi kan för att hjälpa till, säger tf biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Olander, och under dagen skickar vi fyra pallar med material.

De fem regioner som berörs av leverantörsbytet är Uppsala, Dalarna, Örebro, Västmanland och Sörmland.
Mer information om leverantörsbytet, materialbristen och verksamhetskonsekvenser finns på dessa regioners webbplatser.

För mer information
Lena Olander, tf biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 070-577 48 83
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström