Tuffa ekonomiska beslut väntar

Regionledningen har just förhandlat med fackliga företrädare om en minskning av antalet befattningar. Det handlar om 50 befattningar i höst, men det finns ett inriktningsbeslut med avsikt minska med ytterligare 50 kommande årsskifte.

– Ekonomiska underskott med sparkrav och effektiviseringar är något vi brottats med i många år men nu, när vi inte har några pengar i kassan utan måste låna till och med till löner, är det allvarligare än någonsin, säger regiondirektör Hans Svensson.

Under 2018 togs ett beslut om att minska med 100 befattningar i hela regionen, något som inte uppnåddes. Summan blev en minskning med drygt 50, där många kom från Regional Utveckling och Regionstaben. De befattningar som nu beslutats om kommer i första läget från Hälso- och sjukvården.

– Politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att vi får gå minus 214 miljoner i år, för att kunna genomföra och få resultat av besparingsåtgärder, säger Hans Svensson, och fortsätter:
– Det som har hänt nu är att vi redan efter april månad ser att vi är på väg mot ett betydligt större underskott inom just hälso- och sjukvården, och det accepterar inte hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hans betonar att det inte på något sätt innebär att resten av organisationen är fredad från sparkrav. Det handlar om Region Jämtland Härjedalens resultat och då har alla en skyldighet att se över var det går att effektivisera.

– Än så länge kan vi påverka det som sker genom att själva välja var vi ska ta tuffa och många gånger obekväma beslut, säger Hans Svensson. Jag vet inte vad som skulle hända den dag vi inte har pengar och inte får låna mer, men om den dagen kommer så skulle våra möjligheter att påverka vara synnerligen små.

För mer information:
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74

Mer information finns även i pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 maj.

Text: Anna-Lena Högström