Två förändringar vid extra styrelsemöte

Region Jämtland Härjedalen kallar till ett extra styrelsemöte i nästa vecka. På dagordningen står nedläggning av Tillnyktringsenheten samt en förändring av checkkrediten. Det extra styrelsemötet äger rum 24 oktober innan Regionfullmäktige öppnar sitt sammanträde. 

Avveckling av Tillnyktringsenheten (RS/2264/2017)
Tillnyktringsenheten – TNE – är en del av Beroendeenheten och en verksamhet inom psykiatriområdet i Region Jämtland Härjedalen. Beroendeenheten består av 10 platser fördelade på fyra platser för tillnyktring (TNE) och sex platser för abstinensbehandling.
TNE finansieras av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets åtta kommuner. Avtalet med kommunerna sträcker sig till sista oktober 2017. Verksamheten kostar cirka 5,5 miljoner kronor per år varav kommunernas finansiering ger Regionen en intäkt på cirka 3,5 miljoner kronor.
Det står nu klart att kommunerna inte kommer att teckna något nytt avtal om tillnyktringsverksamhet i samverkan med Region Jämtland Härjedalen. I detta läge kan inte längre verksamheten bedrivas vidare som tidigare med möjlighet till bland annat tillnyktring under tillsyn. Region Jämtland Härjedalen kan fortsättningsvis enbart ansvara för att tillgodose ett akut medicinskt behov i de fall det finns – inte tillnyktring. Regionstyrelsen kommer därför att avveckla tillnyktringsverksamheten, TNE, som är samfinansierad med länets kommuner.

Förändring av checkkrediten (RS/2261/2017)
Region Jämtland Härjedalen har för närvarande en checkkredit för koncernen på 50 miljoner kronor. Checkkrediten har legat på samma nivå sedan 1992 och har inte höjts trots att bruttokostnaden för koncernen ökat med 220%. Checkkrediten innefattar dessutom såväl Länstrafiken AB som Stiftelsen Jamtli. Regionstyrelsen kommer därför att föreslå Regionfullmäktige att ansöka om utökad checkkredit från 50 miljoner kronor till 145 miljoner kronor.

För ytterligare information:
Ann-Marie Johansson, (S), regionstyrelsens ordförande, 070-3114530
Christer Siwertsson (M), regionråd 070-6784048
Hans Svensson, regiondirektör, 076-8373174

Text: Gun Kjellerstrand