Unik satsning ska få länets matproducenter att växa

Under dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden beviljades projektmedel i syfte att skapa förutsättningar för länets matproducenter att växa. Maximalt får JH Saluhall Fastighet AB 9 762 000 kr, det planerade projektet omfattar bland annat byggandet av ett fryshus.

Projektet ligger helt i linje med Region Jämtland Härjedalens långsiktiga mål om att utveckla tjänster som stärker tillväxtmöjligheterna för länets matproducenter. Genom projektet är målet även att befästa Jämtland Härjedalens position som en matregion i världsklass.

- Att bättre nå ut på en nationell såväl som internationell marknad är av fundamental betydelse för att länets matproducenter ska kunna växa. Behovet av att kunna frysa och lagra varor är avgörande för att småskaliga matproducenter skall ha möjligheten att bygga upp lager inför försäljningstoppar, säger Robert Uitto, Regionråd (s).

Projektet innefattar även utveckling av en gemensam IT-plattform för hantering av produkter i fryshuset, att förbättra transportlogistiken för försålda varor till övriga landet samt att utveckla de enskilda företagens försäljningsmöjligheter via digitala medier.

- Livsmedelsproducenterna i länet står för internationellt högkvalitativa produkter och har stor potential att växa genom att nå en större marknad. För att lyckas krävs fungerande logistiklösningar och marknadsföring. Det här projektet tar sikte på båda delarna, vilket kommer att stärka livsmedelsnäringen i hela länet, avslutar Susanné Wallner Regionråd (m).

Bakgrund: JH Saluhall Fastighet AB ägs till 100% avJämtland producentförening ekonomisk förening vars medlemmar är lokala matproducenter. Bolaget syftar till att skapa utvecklade förutsättningar för tillväxt för de enskilda medlemmarna.

För mer information:
Robert Uitto, Regionråd (s) Tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner, Regionråd (m) Tfn 072-213 24 12

Text: Shahram Blomqvist