2 000 sms-livräddare i Jämtland Härjedalen – men fler behövs

Sedan starten i maj har frivilliga sms-livräddare larmats ut till 50 hjärtstopp i Jämtland Härjedalen. I dag finns cirka 2 000 sms-livräddare redo för larm här – men i en så stor region som Jämtland Härjedalen behöver fler frivilliga ansluta sig.

Sedan 2 maj 2023 har Region Jämtland Härjedalen varit ansluten till sms-livräddare. Det är ett system som larmar frivilliga livräddare som har utbildning i hjärt-lungräddning till platsen för ett misstänkt hjärtstopp. Larmet kommer via en mobilapp som visar vägen till den drabbade och till närmaste hjärtstartare. Systemet ger den som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus bättre förutsättningar att överleva.

Systemet sms-livräddare har funnits i Sverige sedan 2010. Sms-livräddare drivs genom ett samarbete mellan SOS Alarm och företaget Heartrunner Sweden AB. De regioner som samarbetar med SOS Alarm om ambulansprioritering och dirigering kan välja att aktivera systemet i sin region så att frivilliga livräddare kan larmas ut vid misstänkta hjärtstopp. Tolv regioner i Sverige är anslutna, och fler är på väg. De regioner som anslutit sig hittills är Blekinge, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

I dag finns cirka 130 000 registrerade sms-livräddare i hela landet. Alla som har gått en utbildning i hjärt-lungräddning och som är över 18 år kan ansluta sig genom att ladda ner mobilappen och registrera sig. Sedan starten i Jämtland Härjedalen har antalet frivilliga dubblerats i regionen. Nu finns cirka 2 000 sms-livräddare redo för larm om hjärtstopp i Jämtland Härjedalen. På en så pass stor yta som regionen omfattar behövs dock fler frivilliga, förhoppningen är nu att fler ansluter sig.

Tidiga insatser vid hjärtstopp räddar liv. Internationell forskning belyser vinsterna med att ha frivilliga livräddare i samhället. Läs mer om forskningen här: www.smslivraddare.se/forskning/

För mer information, kontakta:

Marlene Sundin, samordnare Region Jämtland Härjedalen
076-110 96 85
sms-livraddare@regionjh.se

Jessica Holmström, marknadsansvarig Heartrunner Sweden AB
070–854 73 10,
jessica@heartrunner.com

SOS Alarm, pressjouren
08–205 30
press@sosalarm.se

Så funkar sms-livräddare

När 112 får samtal om att en person drabbats av misstänkt hjärtstopp går ett larm ut till ambulans och räddningstjänst. Samtidigt kan 112 även larma frivilliga livräddare som befinner sig i närheten. Upp till de 30 närmaste frivilliga larmas samtidigt och ambulans är alltid på väg.

När larmet kommer i mobilappen sms-livräddare visas ett ungefärligt avstånd till den nödställda. Detta baseras på den senaste positionen systemet fått från din mobilapp. Livräddaren bekräftar larmet i mobilappen och får en karta till den drabbade personen och/eller till närmaste hjärtstartare. De frivilliga tar sig till platsen och påbörjar livräddande insatser tills ambulans eller räddningstjänst anländer.

Mer information

Läs mer om sms-livräddare på www.smslivraddare.se.

Läs mer om en kan utbilda sig i hjärt-lungräddning och hur HLR går till på Svenska rådet för hjärt-lungräddnings webbplats www.hlr.nu.

Text: Maria Karlsson