2,25 miljoner till klinisk forskning 2023

Norra sjukvårdsregionen har sedan 1986 fördelat ca 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr.

Visare Norr - anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan inom norra sjukvårdsregionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2023 har 2,25 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

2,25 miljoner fördelade till 10 forskningsprojekt

För 2023 har 16 projekt ansökt om forskningsmedel. Anslag beviljades för 10 projekt, varav 3 från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen har tagits av FUI-rådet 2022-11-23. Bedömarna har konstaterat att kvalitén på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet vid sammanträde 2022-12-13.

– Det är enormt glädjande att en av våra forskare, Karl-Johan Lundström, som huvudsökande har fått forskningsanslag från VISARE Norr. Ett viktigt inslag i bedömningen för att få forskningsmedlen, är att resultaten skall ha nytta för våra patienter, vilket Karl-Johans projekt har i behandlingen av prostatabesvär. Detta anslag bidrar till att ytterligare förstärka Kirurgavdelningen som Universitetssjukvårdsenhet, säger Bodil Landstad, FoUU-direktör i Region Jämtland Härjedalen.

De enskilda projekten finns i denna sammanställning Pdf, 272.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på www.norrasjukvardsregionforbundet.se/

Mer information om vad det innebär att bara en universitetssjukvårdsenhet finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information kontakta:
Bodil Landstad, FoUU-direktör Region Jämtland Härjedalen, 073-091 28 84